Marek Prokůpek

Marek Prokůpek je odborným asistentem na Katedře arts managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci výzkumu se specializuje na oblasti ekonomiky a managementu muzeí, fundraisingu a jeho etickým aspektům v muzeích a problematice inovativních business modelů uměleckých a kulturních organizací. Od září 2018 do srpna 2020 působil jako postdoktorand v laboratoři Le LabEx – Industries culturelles et création artistique v Paříži na Université Paris XIII Nord, kde se věnoval výzkumu etice fundraisingu a filantropie v muzeích a následně problematice statistiky muzeí a kulturních observatoří. Výsledky svého výzkumu publikoval v recenzovaných časopisech a je autorem řady knižních kapitol v mezinárodních publikacích. Pravidelně se aktivně účastní mezinárodních konferencí v oblasti managementu umění a kultury, ekonomiky kultury a kulturní politiky. Jeho disertační práce byla později převedena do monografie Ekonomika a měření výkonnosti muzeí, která vyšla v březnu 2020 v nakladatelství Wolters Kluwer. Působí jako hostující profesor na Università Roma Tre v Římě a KEDGE Business School v Paříži a Bordeaux, kde přednáší na téma financování kultury, managementu muzeí a trhu umění. Je členem organizací International Council of Museums, The Association for Cultural Economics International a The International Association of Arts and Cultural Management.