Edukační aktivity a služby pro ukrajinské občany

Největší agendou v rámci integrace cizinců jsou aktivity pro ukrajinské návštěvníky. Edukační oddělení organizuje a realizuje tyto programy především pro matky s dětmi, ukrajinské jednotřídky, adaptační skupiny a příměstské tábory. Aktivity byly podpořeny prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy např. Dětským fondem UNICEF – OSN (především zajištění honorářů ukrajinským lektorkám a výtvarného materiálu).

Byl vybudován tým šesti ukrajinských lektorek, které zde tyto programy zajišťují. Jde především o prohlídky objektů, expozic i soch ve veřejném prostoru a o výtvarné workshopy. Vzdělávací oddělení spolupracuje příležitostně i s ukrajinskými umělci – například prostřednictvím prezentací ukrajinské hudby a čtením ukrajinské literatury (na mezinárodním knižním veletrhu Art Book Fair i v rámci dalších akcí), seznamováním s lidovým uměním, zvyky a tradicemi (ukrajinské Velikonoce a Vánoce, oslava básníka Tarase Ševčenka, výroba tradičních ukrajinských panenek motanek, představení knihy o ukrajinské vyšivance, folklórní tance, petrikovská malba atd.). Ročně proběhne cca 300 akcí pro návštěvníky z Ukrajiny (údaj z r. 2023). Například v rámci Art Book Fair přizvalo edukační oddělení respektované ukrajinské spisovatele a umělce – držitele mnoha významných ocenění za literaturu (Olha Chaplya, Olha Kuzhdina, Vitaliia Hrytsak, Anna Pavličenko, Kateryna Chornomorets, Nataliia Melnyk, Viktoriia Maščenko, Iryna Ozymok), kteří zde prezentovali své knihy pro děti a výtvarnou tvorbu. Příležitostně jsou realizovány i specifické programy Propojování kultur s dětskou spisovatelkou Olenou Laň + umělkyní Viktorií Maščenko a online workshopy pro děti z Ukrajiny – online vysílání na Ukrajinu nebo do dalších zemí v zahraničí, kde děti nyní žijí. Země, do kterých se už úspěšně vysílalo, byly např. tyto: Ukrajina (Kyjev, Oděsa, Dnipropetrovská oblast, Berdyansk, Kamjanske, Kryvyj Rih, Čaplino, Dnipro, Lvov, Cherson), Polsko, Itálie, Bulharsko, Německo, Dánsko, Španělsko, Gruzie, Česká republika, Řecko, Rumunsko ad. Online vysílání již probíhalo nejen do škol, ale i do ukrajinských knihoven (do cca 26 knihoven pro cca 400 dětí).

Fotogalerie z edukačních programů

Mimořádnými akcemi byly také Světlo pro Ukrajinu (program k připomenutí zahájení války na Ukrajině), exteriérové výtvarné workshopy k výstavě umělců z Ukrajiny v galerii Kobka 17 na Smíchovské náplavce a výjimečnou akcí byla také oslava Světového dne dětí OSN (20. 11. 2023) ve spolupráci s UNICEF v Domě U Kamenného zvonu, v rámci které proběhla výstava prací ukrajinských dětí z workshopů GHMP, dále prezentace fotografií a videí z workshopů a akcí, koncert ukrajinských dětí a debata studentů s vládní zmocněnkyní pro lidská práva, národní koordinátorkou pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a náměstkyní ministra pro evropské záležitosti Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. V Edukačním centru GHMP byla vybudována i malá knihovna s publikacemi o výtvarném umění v ukrajinštině. Kromě speciálních programů se návštěvníci z Ukrajiny ve velké míře přirozeně integrují do běžných workshopů a akcí pro veřejnost (například sobotních výtvarných workshopů nebo Letních výtvarných dílen v Eko-ateliéru GHMP) a téměř v každé běžné české třídě jsou integrovány ukrajinské děti. Velmi úspěšné jsou i akce v rámci letních příměstských táborů pro ukrajinské děti, které probíhají intenzivně celé léto v Zámku Troja. Význam tématu podpory Ukrajiny dokládá i mimořádná tisková konference Magistrátu HMP 1. 9. 2023 v Domě U Kamenného zvonu, kde byly shrnuty aktivity pro integraci lidí z Ukrajiny i dalších cizinců podpořené granty MHMP a UNICEF. Přítomni byli radní pro kulturu, ředitel Odboru kultury MHMP a vedení UNICEF Europe and Central Asia v ČR i další představitelé UNICEF za účasti klíčových médií: ČT, ČRo, ČTK, TV Praha ad.

Služby a aktivity GHMP pro návštěvníky z Ukrajiny

 • doprovodné a edukační programy zdarma
 • přeložené texty o některých objektech a výstavách GHMP do ukrajinštiny
 • stránka v ukrajinštině na webu GHMP
 • edukační listy v ukrajinštině a češtině pro děti a školy ke stažení i vytištěné
 • stálá nabídka edukačních aktivit – workshopy + prohlídky výstav
 • další edukační aktivity – čtení ukrajinských pohádek, besedy, debaty, diskuse, přednášky atd.
 • prostory GHMP zdarma k pořádání kulturních či benefičních akcí na podporu Ukrajiny
 • prohlídky a workshopy pro ukrajinské jednotřídky a adaptační skupiny
 • sobotní workshopy pro rodiny s dětmi a veřejnost
 • programy pro příměstské tábory pro děti z Ukrajiny
 • Letní výtvarné dílny – celý červenec a srpen – celodenní workshopy v Eko-ateliéru GHMP v Zámku Troja – denně v otvírací době zámku, otevřené pro všechny věkové kategorie
 • Tvořivý týden GHMP – 7 dní, 7 budov, 7 výstav, 7 témat, 7 workshopů
 • mimořádné akce (Trojské vinobraní, Art Book Fair, Víkend otevřených zahrad atd.)
 • ukrajinská knihovnička v Edukačním centru GHMP s knihami o umění v ukrajinštině
 • spolupráce s externisty z Ukrajiny – překlady textů i edukačních listů, prohlídky výstav i objektů v ukrajinštině, realizace workshopů, tlumočení (poskytnutí pracovních míst)
 • spolupráce s ukrajinskými umělci (prezentace jejich tvorby)

Videa z aktivit pro Ukrajinské návštěvníky (v ČJ a AJ)

 

GHMP UKRAJINĚ / GHMP УКРАЇНІ