Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Montáže a experimenty I / k výstavě Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Během interaktivních dílen se budeme inspirovat vystavenými díly umělce a uplatníme tvůrčí princip montáže. Během výtvarné práce se budeme věnovat různým pracovním postupům (stříhání, prořezávání, vrstvení) a experimentování s výtvarnými disciplínami (koláž, fotomontáž, asambláž, perforace nebo 3D objekt). Zaměříme se na práci s různými typy papírů a dalších předmětů (tiskoviny, propagační materiály, látky aj.), které budeme dekonstruovat a proměňovat. V procesu umělecké práce budeme uplatňovat vlastní tvůrčí postupy nebo vkládat třeba kresebné záznamy, bezprostřední nápady a osobní vize.