Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost

Kurátorka: Sandra Baborovská

Aktuální výstavní projekt Jiřího Thýna v Domě fotografie navazuje na výstavu Předobrazy, prostor, abstrakce, která se před deseti lety uskutečnila v bývalých legendárních prostorách Galerie hlavního města Prahy ve druhém patře Staroměstské radnice. K výstavě Mlčení, torzo, přítomnost autora inspirovala představitelka meziválečné avantgardy sochařka Hana Wichterlová (1903–1990).

Jiří Thýn, prostorová morfologie No. A_B0A6763, (zdroj: H. Wichterlová, Portrét Vincence Makovského, 1928), 2021, barevná fotografie, 100×140 cm
Jiří Thýn, prostorová morfologie No. A_B0A6763, (zdroj: H. Wichterlová, Portrét Vincence Makovského, 1928), 2021, barevná fotografie, 100×140 cm

Jednoduchá forma, organičnost, dynamika a vnitřní integrita jejích čtyř soch – Portrét Vincence Makovského (1928), Kompozice (1929–1930), Pupen (1932), Pecka (1964) – jsou Thýnovi zdrojem pro jeho fotogramy a multiexpozice. Jiří Thýn přistupuje k fotografickému médiu, objektům, site-specific instalacím a videoinstalacím intuitivně, podle vlastních slov se s fotografií snaží pracovat tak, jako by maloval. To mu umožňuje vyjádřit se autenticky a emotivně pomocí gesta. Autor rovněž kreslí digitálně počítačovým kurzorem, přičemž se nesnaží o důslednou dokonalost. Nyní hledá způsob, jak pracovat s fotografií zcela bezprostředně, v digitálním procesu směřuje k principu náhody. Výstava Mlčení, torzo, přítomnost vybízí k tichému zastavení, k uvažování o vnímání času nejen ve fotografii, ale i v historii dějin sochařství, k zamyšlení nad „torzy“, které, ač evokují tíhu, odkazují k základním tvarům a principům naší existence.

Jiří Thýn, prostorová morfologie No. A_B0A6754 (zdroj: H. Wichterlová, Portrét Vincence Makovského, 1928), 2021, barevná fotografie, 100×140 cm
Jiří Thýn, prostorová morfologie No. A_B0A6754 (zdroj: H. Wichterlová, Portrét Vincence Makovského, 1928), 2021, barevná fotografie, 100×140 cm
Jiří Thýn, prostorová morfologie No.A_B0A6926, (zdroj:H. Wichterlová, Kompozice, 1929), 2021, černobílá fotografie, 100x140
Jiří Thýn, prostorová morfologie No.A_B0A6926, (zdroj:H. Wichterlová, Kompozice, 1929), 2021, černobílá fotografie, 100x140
Jiří Thýn, prostorová morfologie No. A_B0A6880 (zdroj: H. Wichterlová, Portrét Vincence Makovského, 1928), 2021, černobílá fotografie, 100×140 cm
Jiří Thýn, prostorová morfologie No. A_B0A6880 (zdroj: H. Wichterlová, Portrét Vincence Makovského, 1928), 2021, černobílá fotografie, 100×140 cm
Jiří Thýn, prostorová morfologie No. A_B0A6822 (zdroj: H. Wichterlová, Portrét Vincence Makovského, 1928), 2021, černobílá fotografie, 100×140 cm
Jiří Thýn, prostorová morfologie No. A_B0A6822 (zdroj: H. Wichterlová, Portrét Vincence Makovského, 1928), 2021, černobílá fotografie, 100×140 cm
pohled do výstavy Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, Dům fotografie, 2021. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, Dům fotografie, 2021. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, Dům fotografie, 2021. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, Dům fotografie, 2021. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, Dům fotografie, 2021. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, Dům fotografie, 2021. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, Dům fotografie, 2021. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost, Dům fotografie, 2021. Foto Tomáš Souček

Info

Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost

od: 29. 6. 2021
do: 3. 10. 2021

Kurátorka: Sandra Baborovská
Grafické řešení: Anymade Studio

tisková zpráva
leták
CLV

Adresa
Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18 h
čt 10–20 h

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč

Bookshop

Poděkování:
Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, rodina Hany Wichterlové, hunt kastner gallery, Univerzita J. E. Purkyně