Restaurování pomníku mistra Jana Husa panelová expozice open-air

V roce 2014 pokračuje komplexní restaurování pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí již III. etapou, která zahrnuje restaurátorské práce na bronzovém plášti pomníku i v jeho podzemní části. Při postupném očišťování figurálních partií sousoší je nutné po dobu provádění prací vždy část pomníku zakrýt lešením, které umožní restaurátorům přístup k nejvyšším částem bronzového pláště.

Restaurátorské práce lze provádět pouze při vhodných klimatických podmínkách v jarních, letních a podzimních měsících, kdy je Staroměstské náměstí středem turistického ruchu, proto se Galerie hlavního města Prahy rozhodla připravit projekt panelové výstavy, kde se veřejnosti prezentují dosavadní výsledky restaurátorského průzkumu a již proběhlých etap restaurování.

Součástí venkovní expozice jsou panely seznamující návštěvníky Prahy s bohatou historií tohoto pomníku, s dobovými fotografiemi zachycujícími výstavbu pomníku i další archivní materiály.

Projekt je instalován na pěti velkoplošných trojbokých panelech, které jsou umístěny vedle pomníku mistra Jana Husa, v podstatě v zádech pomníku u komunikace vedoucí z Pařížské do Dlouhé třídy.

Ukázky z panelů představují tématické okruhy (k nahlédnutí v pdf dokumentech)