Eva Hoffmannová

hlavní knihovnice

T (+420) 702 296 404
E eva.hoffmannova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Bílkova vila
Mickiewiczova 233/1
160 00 Prague 6

Eva Hoffmannová je od r. 2006 hlavní knihovnicí odborné čítárny, studovny a knihovny GHMP, která je součástí edukačního oddělení. Její pozice zahrnuje zajišťování prezenčních zápůjček pro širokou veřejnost, zejména pro studenty uměleckých oborů. Umožňuje zápůjčky interního charakteru odborným pracovníkům GHMP. Stará se o knižní fond čítárny a příruční knihovny jednotlivých oddělení, periodicky inventarizuje knižní fond, nakupuje literaturu a zařazuje přírůstky publikací za zápůjčky děl i nejnovější katalogy z výstav GHMP. Vede administrativní agendu kompletního knižního fondu GHMP. Iniciovala zprovoznění čítárny a studovny v Bílkově vile po přesunu z Domu U Zlatého prstenu, zachovala tak kontinuitu jejího provozu. Má na starosti i badatelnu F. Bílka. Prezentuje čítárnu školním skupinám i odborníkům – např. knihovníkům ze SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Má za sebou 18 let praxe v knihovnictví. Její praxe zahrnuje i pedagogické zkušenosti. Vystudovala střední odbornou školu se zaměřením na knihovnictví a knihkupectví.