Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Vaječná tempera II / sbírka GHMP, Alfons Mucha a Slovanská epopej

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarný workshop bude zaměřen na techniku vaječné tempery, kterou používal Alfons Mucha pro malbu obrazů Slovanské epopeje. Účastníci si vyzkouší jednu z nejstarších malířských technik, kdy budou rozmělněné práškové pigmenty spojovat s vaječnou emulzí. Vlastní namíchanou barvu využijí pro svou tvorbu inspirovanou obrazy Slovanské epopeje. Tento samotný postup a proces příprav barev bude zajímavou tvůrčí činností i připomínkou řemeslné dílny. Jednotlivá díla Slovanské epopeje je možné si prohlédnout v online sbírce GHMP zde.