Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Slepotisk a knižní vazba I a II / ke stálé expozici Ateliér Františka Bílka

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Tvůrčí výtvarné dílny budou věnovány sbírce umělce Františka Bílka, kterou spravuje Galerie hlavního města Prahy. Workshopy se budou odehrávat v zázemí ateliéru Edukačního centra. Seznámíme se s rozsáhlou tvorbou Františka Bílka, kdy pozornost budeme věnovat i vztahu umělce ke knižní vazbě. Zaměříme se na vybrané motivy autora, které budeme uplatňovat ve výtvarné práci. V rámci dílny se soustředíme na experimentální využití techniky slepotisku. Následně výslednou výtvarnou práci použijeme jako originální obal pro jednoduchý knižní svazek. Za pomocí jednoduchých nástrojů si vytvoříme japonskou knižní vazbu.