Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Rytá kresba IV / k výstavě Suška – Kameny / Škoda – Objekty

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Suška – Kameny / Škoda – Objekty

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

V rámci interaktivních workshopů budeme reflektovat uměleckou tvorbu vystavujících autorů, jejich odlišné přístupy a sochařskou práci. Výtvarné dílny s názvem Sádrové objekty se zaměří na postup odebírání hmoty ve stylu Čestmíra Sušky. Drobné sádrové objekty budeme upravovat řemeslnými způsoby, jako jsou rytí, odebírání či škrábání. Zaměříme se na tvorbu reliéfu prostřednictvím rozličných forem (geometrické struktury, symboly). Interaktivní dílny pod názvem Rytá kresba budou reagovat na tvorbu umělce Michala Škody a na jeho kreslířskou práci. V rámci výtvarné práce si vyzkoušíme jednoduchý a experimentální způsob kresby na podklad papíru, který bude opatřen vrstvou hlíny. Podněty pro kresebné nebo reliéfní záznamy budeme nacházet také v přítomné zahradě Zámku Troja.