Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Objekty a barevné dekory I a II / ve spolupráci s Botanickou zahradou

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné workshopy reflektují spolupráci edukačního oddělení GHMP s Botanickou zahradou hl. m. Prahy. Výsledné práce z tvořivých dílen jsou tak soustředěny pro výtvarné ztvárnění vstupu do skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě k výstavě Motýli. Prostřednictvím workshopů pod názvem Papírové plastiky a prostorová realizace se budeme soustředit na motivy rozličných druhů motýlů a na blízká témata, která představují: lehkost, mobilitu, křehkost nebo vzdušnost. Výtvarná tvorba se zaměří na práci s papírem a na tvorbu modelů ve tvaru motýlích křídel, ve kterých budeme uplatňovat vlastnosti papíru, principy montáže nebo experimenty s výtvarnou disciplínou, jako je koláž a její přesahy.

Ve výtvarných workshopech s názvem Objekty a barevné dekory budeme pozornost věnovat tvorbě modelů ve tvaru motýla. Účastníci se zaměří na realizaci prostorových objektů a dále se budou koncentrovat na jejich vizuální stránku z pohledu barevnosti a pestrosti. Inspiraci budou nalézat v jedinečnosti pigmentace a vzorů motýlích křídel. Tvůrčí dílny také přiblíží tvorbu zvolených autorů, jejichž díla jsou součástí sbírek GHMP a které se týkají motivu motýlů (např. Vladimír Boudník, Václav Boštík, Alén Diviš, Jiří John, Naděžda Plíšková nebo Max Švabinský).