Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Dekorování keramiky III a IV

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Kamenné poklady pražských zahrad
Suška – Kameny / Škoda – Objekty

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Interaktivní dílny budou reagovat na sochařské aspekty kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, které jsou součástí interiérové expozice v podzemí Zámku Troja. Během návštěvy areálu zámku se také budeme inspirovat vizuálními motivy ze zahrady Zámku Troja. Z exteriéru zámku to jsou například dekorativní terakotové vázy, které zdobí jižní i východní stranu velké terasy, schodiště v nádvoří zámku nebo kamenná kašna s figurálními motivy Nereidek a delfínů.

Tématem edukačního programu se stane keramická tvorba, kdy se budeme soustředit na práci s hlínou jako na spojení přírodního a výtvarného řádu. Výtvarná dílna pod názvem Keramická tvorba bude rozdělena na dvě stanoviště. Účastníci se zaměří buď na práci u hrnčířského kruhu se záměrem vytvořit jednoduchý typ nádoby, nebo na modelování hlíny z volné ruky (výroba vytlačované keramiky, tvorba keramiky z válečků, vyvalování hlíny z plátu, otiskování rozličných druhů reliéfů, volná keramická plastika).

Na první cyklus dílen budou navazovat tvůrčí dílny pod názvem Dekorování keramiky. Vypálené výrobky z keramické hlíny budeme následně upravovat barvou. Během výtvarného workshopu se zaměříme na různorodé způsoby dekorování (natírání oxidů, možnosti glazurních barev, barvítka nebo také zdobení sklem). Během procesu keramické tvorby se seznámíme s jednotlivými fázemi, jako jsou modelování, sušení, vypalování nebo také dekorování.