Drak a ryba

Autor: Marie Lukáčová

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Domě fotografie
knihkupectví v Městské knihovně
eshop

Cena: 705,-

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2023
Počet stran: 56
Rozměr: 23 x 31 cm
Jazyk: český
ISBN: 978-80-7010-196-4

Editorky: Jitka Hlaváčková, Karina Kottová
Text: Marie Lukáčová
Ilustrace: Marie Lukáčová
Redakce textu: Ondřej Krochmalný
Grafický design: Filip Kraus
Tisk: Tiskárna Helbich, a. s.
Produkce: Katarína Valentová

„Je tu drak. A je tu ryba. Existují vedle sebe. Jeden pořád dokola požírá svůj ocas a druhá plave dopředu. Není úplně jasné, kde jeden z nich začíná a druhá pokračuje. Je ale jasné, že tančí…”

Autorská kniha Drak a ryba je součástí multimediální trilogie určené v rámci současného umění nezvykle především teenagerům. Její další části tvoří film Orla a výstava s názvem Divoženky, která proběhla v Galerii hlavního města Prahy 14. 11. 2023 – 18. 2. 2024. Každá z nich se odehrává v jiné časové rovině a vzájemně se prostupují. Kniha Drak a ryba obsahuje sérii výpravných autorských ilustrací a vychází formou exkluzivní limitované umělecké edice. Současná vizuální umělkyně, hudebnice a pedagožka FAMU Marie Lukáčová se v ní prostřednictvím pohádkového, ale zároveň kritického textu ve stylu tzv. magického sarkasmu – jak ho sama nazývá – zamýšlí nad současnou společností a jejím vývojem. Jde dopředu, nebo se cyklí?

V historii, podobně jako v nových mytologických příbězích Marie Lukáčové, byla většina lidových rituálů udržována ženskou energií – s důrazem na jejich spojení s přírodou, na intimitu komunitní i ženské vzájemnosti, na tělesnost v lidových rituálech i na emoce spojené s mateřstvím, sexualitou, rozením, dospíváním, ale i násilím a smrtí. Kresby a animace Marie Lukáčové odkazují svou dekorativností na fenomén tradičních prací, které mají svou specifickou časovost: například tkaní nebo paličkování v lecčems souvisí se spřádáním mýtických forem do jednotlivých příběhů. Obojí obsahuje rytmy opakování i tvůrčí přístupy, které přejímají principy přírodních procesů. Marie Lukáčová ukazuje, že cestou k zachování kontinuity života není bořit tradice, ale přisvojovat si je. Skrze nové příběhy k nim přidávat další, aktuální významové vrstvy. Vytvářet nové rituály oživující hluboce zakořeněná mytologická témata, která mají moc uvolňovat skrytou energii. To vše získává nový význam v době, kdy se společnost potýká s výzvami a hrozbami, plynoucími ze zjevně neudržitelných společenských paradigmat patriarchálně založené společnosti.

#Publikace  #Tištěná v prodeji