Knihkupectví v Městské knihovně

V knihkupectví v 2. patře Městské knihovny pro Vás máme širokou nabídku publikací Galerie hlavního města Prahy a dále také knih od mnoha dalších významných institucí a nakladatelství.

Knihkupectví naleznete přímo na Mariánském náměstí v 2. patře Městské knihovny. Je součástí výstavního prostoru GHMP, který je ve správě galerie již od roku 1992. Architektonické řešení knihkupectví vytvořilo studio Josefa Pleskota AP atelier v roce 2021.