Divoženky / Římské večírky Marie Lukáčová / Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperative

Kurátorka: Jitka Hlaváčková a kurátorský kolektiv Společnosti Jindřicha Chalupeckého: Barbora Ciprová, Veronika Čechová, Tereza Jindrová, Karina Kottová

Výstava představí aktuální díla mezinárodně etablovaných autorek z oblasti pohyblivého obrazu a multimediálních instalací. Autorky dvou paralelně probíhajících samostatných výstav ve svých dokumentárně i narativně založených dílech zacházejí s angažovanými motivy z oblasti genderu a politiky. Skrze filmy, kresby, tisky a velkorysé prostorové instalace zviditelňují sociální zkušenost a perspektivu mocensky marginalizovaných žen – velmi mladých nebo sociálně vyloučených v patriarchálně založené společnosti. Dvojice výstav je výsledkem široké týmové spolupráce mezi Galerií hlavního města Prahy a Společností Jindřicha Chalupeckého, a to na úrovni autorské, kurátorské i institucionální.

Vystavující autorky: Marie Lukáčová a Pauline Curnier Jardin

Pauline Curnier Jardin & Feel Good Cooperative: Římské večírky

Výstava Římské večírky představuje výstupy unikátní spolupráce mezinárodně etablované umělkyně Pauline Curnier Jardin a kolektivu sexuálních pracovnic, umělkyň a architektek, které od roku 2020 vystupují pod kolektivním jménem Feel Good Cooperative. Curnier Jardin, která sama částečně žije a tvoří v Římě, spoluiniciovala vznik tvůrčí skupiny, kterou převážně tvoří původem kolumbijské sexuální pracovnice, v době globální pandemie, kdy byl v Itálii zaveden striktní lockdown. Vykonavatelky*é sexuální práce, která závisí na možnosti osobního setkání s klientelou, patřily*i mezi ty, jimž hrozilo reálné nebezpečí úpadku do hmotné nouze. Pauline Curnier Jardin s pomocí fotografky a sexuální pracovnice Alexandry Lopez a architektky Sereny Olcuire vymyslela pro skupinu sexuálních pracovnic workshop, během kterého vznikla série kreseb s výjevy z jejich běžných pracovních interakcí. Ty byly honorovány ekvivalentně vůči taxám za obvyklou práci. Tento iniciační projekt vytvořil nový prostor pro vyjádření těch, jejichž každodenní život je většinovou společností stigmatizovaný a přehlížený.

Na výstavě v Domě fotografie je k vidění trojice filmů a související kresby, přičemž pro každou sekci je zde vytvořena prostorová a instalační situace rezonující s námětem a atmosférou konkrétního díla.

První video představuje záznam performance ze dne 12. října 2023, kdy se v Itálii a dalších zemích světa slaví Den Kryštofa Kolumba. Ikonické postavení tohoto slavného mořeplavce a historicky opěvovaného objevitele „Nového světa“ se v posledních letech stále více otřásá pod tlakem kritické reflexe epochy evropského kolonialismu. Záměrem performance členek Feel Good Cooperativu bylo rozvrátit tradiční motiv oslav Kolumbova dne skrze pohyb, sochařskou intervenci a kolektivní zpěv tak, aby prostřednictvím polyfonie toužících těl změnily význam míst symbolizujících ve veřejném prostoru vykořisťování a moc.

Druhý film na výstavě je také dokumentárního charakteru. Zachycuje výpravu do Vatikánu z ledna 2023, kdy se členky Feel Good Cooperativu vydaly – stejně jako celkem 195 000 křesťanských věřících z celého světa – rozloučit se zesnulým emeritním papežem Benediktem XVI. během smutečního vystavení jeho těla v bazilice svatého Petra. Půlhodinový snímek Den, kdy jsme ho viděly mrtvého sleduje členky kolektivu v civilním oblečení a denním make-upu procházející se dechberoucími interiéry jednoho z nejposvátnějších katolických míst.

V poslední části výstavy je umístěn historicky první film, který v rámci spolupráce Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperativu vznikl v roce 2021. Tajuplné video s názvem Světlušky představuje již známé postavy v noci, v mihotání stínů a světel podél silnice na okraji Říma, kde obvykle pracují. Kdysi dávno zde skutečně bývaly světlušky, které ale vymizely spolu s proměňující se okolní příměstskou krajinou. Reflektory aut potenciálních klientů dnes jako pátrací světlomety ozařují těla a tváře při hledání jednorázového potěšení. Ve vizuální metafoře jsou zde světluškami ženy a trans osoby, které se objevují v noci, ale ve dne jsou neviditelné, postrádají společenské uznání a podporu. Zde se ale objevují v emancipačním světle, jako silné, krásné a pozoruhodné.

Marie Lukáčová: Divoženky

Výstava s názvem Divoženky je součástí multimediální trilogie určené v rámci současného umění poměrně nezvykle především teenagerům. Její další části tvoří film Orla a autorská kniha Drak a ryba. Každá se odehrává v jiné časové rovině. Film Orla, jehož první díl je i součástí výstavy, vstupuje do času knihy mezi prolog a její hlavní děj. Čas výstavy, která vedle videoinstalace představuje několik cyklů kreseb, tisků a nástěnných maleb, je naproti tomu neohraničený a procesuální. Sestává z bezpočtu uměleckých proměn a vtělení, která společně vytvářejí nový svět mýtů a symbolů.

V subjektivních perspektivách hlavních hrdinek příběhů Marie Lukáčové se při zachování klasických schémat posouvá těžiště mýtu, balancující na mlhavém rozhraní nevinnosti a sexuality, směrem k tělesnosti a smyslovému prožitku. Pro místy naivní pohádkové příběhy i pro naopak velmi rafinované fantastické ilustrace a animace je zásadním motivem radikální znovupřijetí fyzických – tedy i sexuálních – aspektů života do kulturního kánonu, které představuje návrat k původní, i když nově formulované, lidové moudrosti.

Jako určitá forma náboženského textu uspokojuje mýtus také přirozenou, v současnosti málo saturovanou potřebu komplexity: i příběh Drak a ryba v sobě zahrnuje paradigma vzniku, zániku i jeho překonání. A jako v tomto příběhu, i v historii byla většina lidových rituálů udržována ženskou energií – s důrazem na intimitu komunitní i ženské vzájemnosti, na tělesnost v lidových rituálech i na emoce spojené s mateřstvím, sexualitou, menstruací, rozením, dospíváním, ale i násilím a smrtí. A především na jejich bezpodmínečné spojení s přírodou. Kresby a animace Marie Lukáčové svou dekorativností odkazují na fenomén tradičních prací, které mají svou specifickou časovost: například paličkování krajek se v lecčems podobá spřádání mýtických forem do jednotlivých příběhů. Obojí obsahuje rytmy opakování i tvůrčí přístupy, které přejímají principy přírodních cyklů a procesů.

Marie Lukáčová ukazuje, že cestou k zachování kontinuity života není bořit tradice, ale přisvojovat si je. Skrze nové příběhy k nim přidávat další, aktuální významové vrstvy. Vytvářet nové rituály oživující hluboce zakořeněná mytologická témata, která mají moc uvolňovat skrytou energii. To vše získává nový význam v době, kdy se společnost potýká s výzvami a hrozbami, plynoucími ze zjevně neudržitelných společenských paradigmat.

pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Divoženky, objekt Marie Lukáčové, Dům fotografie, 2023. Foto Jan Kolský

Info

Divoženky / Římské večírky Marie Lukáčová / Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperative

od: 14. 11. 2023
do: 25. 2. 2024

Kurátorka: Jitka Hlaváčková a kurátorský kolektiv Společnosti Jindřicha Chalupeckého: Barbora Ciprová, Veronika Čechová, Tereza Jindrová, Karina Kottová
Grafické řešení: Filip Kraus
Architektonické řešení: Marie Lukáčová

Vystavující autorky: Marie Lukáčová a Pauline Curnier Jardin

 

Důležité info:
Video Světlušky/Fireflies ve výstavě Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperative zobrazuje nahotu.
Grafické listy v instalaci Smrt papeže/The Death of the Pope znázorňují sexuální obsah.
Po senzorické stránce díla nejsou riziková.

tisková zpráva

Adresa
Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18 h
čt 10–20 h

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

Vstupné

150 Kč plné / dospělí
60 Kč snížené / děti od 10 let, studenti
20 Kč / senioři 65+, školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
250 Kč rodinné / 2 dospělí + 1–4 děti do 15 let
Zdarma držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P

Speciální vstupné a zvláštní slevy

Zdarma držitelé karty GHMP Member / Member Plus / Patron

Pokladna T (+420) 702 283 922

Bookshop