Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

umění interaktivně pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

kontakt a rezervace
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
telefon: 777 942 275

jirina.belohradska@ghmp.cz >

 
 
adresa edukačního centra
Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
(vstup dvorem)
 
 
vstupné
děti 5 Kč
dospělí 20 Kč
 
 
 

V nabídce edukačních aktivit Galerie hlavního města Prahy je realizován cyklus tvořivých dílen, určený pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, kteří do Galerie přicházejí se svými nejmenšími dětmi.

Prostřednictvím výtvarného umění lze velmi pozitivně ovlivňovat rozvoj dětské představivosti, kreativity a smyslové zkušenosti, proto je důležité, aby se s ním děti seznamovaly již od útlého věku. Cílem a smyslem cyklu je u dětí podnítit pozitivní vztah k návštěvám galerií, seznámit se zábavnou formou s galerijním prostředím.

Výtvarné akce vede externí lektorka – specialistka na tuto cílovou skupinu, která poutavou, hravou a srozumitelnou formou, uzpůsobenou věku dětí i potřebám rodičů, přibližuje aktuální výstavy a objekty ve správě Galerie hlavního města Prahy. Během prohlídky vede dialog nad jednotlivými díly, podněcuje rozhovory o umění a kultuře. Součástí programu je také tematická výtvarná dílna, která poskytuje dětem i rodičům příjemnou atmosféru k vlastní tvorbě. Dalším neopomenutelným přínosem tohoto cyklu je setkávání a sdílení pozitivních zážitků.

 

Pro více informací a k rezervaci akcí se obracejte na uvedené kontakty.

 


aktuální a budoucí doprovodné akce