No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

Výstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020.
Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.

Zorka Ságlová, Házení míčů do průhonického potoka Bořín, 1969, fotografie, papír, 67×100 cm
Zorka Ságlová, Házení míčů do průhonického potoka Bořín, 1969, fotografie, papír, 67×100 cm

Kurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga Malá

V Domě fotografie je představen výběr z kolekcí československého konceptuálního, performativního a akčního umění (respektive jeho dokumentace), a to v celkem pěti tematických blocích, které se asociativně věnují individuálně i kolektivně prováděným performancím. V dalších dvou oddílech specifickým tématům přírody a autorsky pojímaným mytologiím, v posledním oddíle se pak výstava věnuje specifickému způsobu distribuce tohoto typu umění skrze knihu. Každý blok je ohraničen jednou asociací, která je uvnitř bloků komponována v řadách, ve kterých daný problém postupně graduje.

V první kapitole, soustředěné na individuální díla, se objevuje řada autorských strategií od základní práce s vlastním tělem a ohledáváním prostoru, která je pro akční umění zcela elementární, až po hraniční polohy užití vlastního těla. Ve druhém bloku se výstava zabývá tématy přírody a prostředí jako podmínky pro uskutečnění uměleckého díla, a to na ose prostého užití přírody jako pouhého prostoru, v němž se umělecké dílo odehrává, až po otevřené ekologické manifesty, varování a utopické autorské projekty. Blok orientovaný na kolektivní akce se zaobírá aktivizací dobového diváka skrze komponované rituály – za diváka zde může být považován adresát poštou distribuovaného uměleckého gesta a v nejradikálnější poloze tohoto typu umění se člověk dokonce stává nevědomým participantem na konceptuálním uměleckém díle. Kapitola zabývající se autorskými mytologiemi osciluje od témat lidovosti, nostalgie, přihlášení se k odkazu historických avantgard až k autorské sebehistorizaci a sebestylizaci. Posledním tématem výstavy je reprezentace způsobu distribuce tohoto typu umění skrze autorskou knihu a zároveň způsob aktualizace kanonických děl akčního umění skrze jejich opětovné provedení v odlišných politických podmínkách.

Alex Mlynárčik, Evina Svadba, 1972, fotografie, papír, 18×24 cm
Alex Mlynárčik, Evina Svadba, 1972, fotografie, papír, 18×24 cm
Július Koller, Ume Nie!, 1970, tisk, papír, 14×20 cm
Július Koller, Ume Nie!, 1970, tisk, papír, 14×20 cm
Milan Knížák, Aktuální procházka po Novém Světě - Demonstrace pro všechny smysly, 1964, kombinovaná technika, papír, dřevo, 86×119 cm
Milan Knížák, Aktuální procházka po Novém Světě - Demonstrace pro všechny smysly, 1964, kombinovaná technika, papír, dřevo, 86×119 cm
Rudolf Sikora, Vykřičník VI., 1974, serigrafie, papír, 69,7×46,5 cm
Rudolf Sikora, Vykřičník VI., 1974, serigrafie, papír, 69,7×46,5 cm
Petr Štembera, Štěpování, 1975, fotografie, papír, 23,3×17,2 cm
Petr Štembera, Štěpování, 1975, fotografie, papír, 23,3×17,2 cm
Karel Miler, The Vertical, 1973, fotografie, papír, 18×24 cm
Karel Miler, The Vertical, 1973, fotografie, papír, 18×24 cm
Barbora Klímová, Replaced – Brno – 2006 (Vladimír Havlík), video, 4 min 10 s.
Barbora Klímová, Replaced – Brno – 2006 (Vladimír Havlík), video, 4 min 10 s.

Info

No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

od: 16. 11. 2021
do: 27. 2. 2022

Kurátoři: kurátorský tým GHMP

Adresa
Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18 h
čt 10–20 h

Budova má bezbariérový přístup (výtah).

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč

Bookshop