No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

Výstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020.
Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.

Druhá část výstavy bude od 16. listopadu 2021 pokračovat v Domě fotografie.

Anna Hulačová, Kult osobnosti, 2016, dřevo, 65×45×35 cm
Anna Hulačová, Kult osobnosti, 2016, dřevo, 65×45×35 cm

Kurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga Malá

Práce vystavené v Městské knihovně představují široké spektrum tendencí umění od šedesátých let 20. století po současnost. Vznikaly za použití všech aktuálně využívaných médií, tedy malby, sochy, videa, instalace, kresby, grafiky… a jejich autorských kombinací. Vlastní expozice je strukturována do několika tematických celků.

Levé výstavní sály akcentují témata abstraktních tvarových i textových variací (díla Františka Kyncla, Jana Hampla, Milana Kozelky, Jana Šerýcha, Mileny Dopitové, Jitky Svobodové, Lenky Vítkové a dalších). Sekci dominují monumentální sochařské realizace Jiřího Příhody a Magdaleny Jetelové. Velká pozornost je věnována současnému audiovizuálnímu umění, v němž autoři rozvíjejí témata jak společenská, tak čistě vizuální. Jeho autory jsou například Jiří Černický, Ján Mančuška, Mark Ther, Adéla Babanová, Martin Kohout nebo Roman Štětina. Zastoupena jsou zde také některá díla, která byla realizována a prezentována v rámci výstavního programu GHMP pro mladé umělce Start Up – například videa Jiřího Žáka, Richarda Janečka, skupiny APART nebo instalace Marie Tučkové. Specifické místo má ve výběru děl z oblasti nových médií rozsáhlý, mezinárodně ceněný cyklus videí Anny Daučíkové.

 

Lenka Vítková, Opakující se otázky, 2016–2017, sádra, akvarel, tempera, variabilní rozměr
Lenka Vítková, Opakující se otázky, 2016–2017, sádra, akvarel, tempera, variabilní rozměr
Pavla Malinová, Velikonoční ostrovy, 2020, plátno, olej, 200×45 cm
Pavla Malinová, Velikonoční ostrovy, 2020, plátno, olej, 200×45 cm
Patricie Fexová, Rysy, 2013–2016, plátno, akryl, 50×42 cm
Patricie Fexová, Rysy, 2013–2016, plátno, akryl, 50×42 cm
Tomáš Smetana, Pocta Cindy Sherman II., papír, tužka, 38×49 cm
Tomáš Smetana, Pocta Cindy Sherman II., papír, tužka, 38×49 cm
Josef Bolf, Cassiopeia, 2016–2017, plátno, olej, 140×190 cm
Josef Bolf, Cassiopeia, 2016–2017, plátno, olej, 140×190 cm
Daniel Pitín, Léto ve městě, 2019, plátno, akryl, olej, 290×135 cm
Daniel Pitín, Léto ve městě, 2019, plátno, akryl, olej, 290×135 cm
Milan Knížák, Kniha dokumentů, počátek 70. let 20. století, kombinovaná technika, kov, papír, 31×22×11 cm
Milan Knížák, Kniha dokumentů, počátek 70. let 20. století, kombinovaná technika, kov, papír, 31×22×11 cm
Jiří Žák, Rozštěpený epistemolog, 2016, video, čas 17.55 min
Jiří Žák, Rozštěpený epistemolog, 2016, video, čas 17.55 min

Info

No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

od: 6. 10. 2021
do: 31. 1. 2022

Kurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga Malá

Adresa
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-st 10–18 h
čt 10–20 h
pá-ne 10–18 h

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč

Bookshop