Jiří Thýn: Předobrazy, prostor, abstrakce

Výstava Jiřího Thýna (*1977), absolventa Ateliéru fotografie pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, představila jeho nejnovější tvorbu, jež se vyrovnává s fenoménem modernismu a médiem fotografie.

Fotografii Thýn neustále relativizuje a vytváří s ní dialog skrze její materii. V době, kdy tradiční postupy vyvolávání analogového filmu mizejí a nahrazuje je digitální obraz, Thýn při své práci využívá klasické postupy záměrně a navrací se k formálním postupům modernismu. Kontinuálně proto pracuje na variacích fotogramů a fotografický papír využívá jako výchozí médium pro experimenty se světlem, vývojkou a multiexpozicí. Výstava Předobrazy, prostor, abstrakce pátrala mimo jiné i po významech tvorby Otty Gutfreunda a jeho kubistických plastik. Gutfreundovu metodu uplatňuje Thýn i ve fotografii, a tím dokazuje, že postupy avantgardních umělců lze dále rozvíjet a nově interpretovat. Dostává se tak k vlastnímu pojetí krystalu a fotografii přidává o jeden rozměr navíc.