Mgr. Katarína Garčárová

registrátorka

T (+420) 607 053 057
E katarina.garcarova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1

Je muzeoložkou působící v GHMP na pozici registrátorka a asistentka ředitelky.

V rámci své odborné činnosti a praxe pracovala ve sbírkotvorných a osvětových institucích, a to jak ve státní správě, samosprávě tak i v soukromém sektoru. Od roku 2002 pracovala v oblasti muzejnictví jako lektorka, dokumentátorka, kurátorka, asistentka a ředitelka odboru muzeí, galerií a knihoven.

Ve svém profesním životě se zaměřuje na legislativu a správu kulturního dědictví, především muzejních sbírek, věnuje se revizím a kontrolám sbírkových předmětů a revizím evidenčních databází. V užším slova smyslu se zaměřuje na fyzickou i abstraktní bezpečnost sbírkových fondů a preventivní ochranu movitého kulturního dědictví. Spolupracovala při obnově kulturních památek a na archeologických výzkumech, zajímá se o ochranu předmětů kulturní hodnoty, především archeologických nálezů a lokalit.

Absolvovala bakalářské studium v oboru muzeologie a kulturní dědictví a magisterské studium v oboru historie na Fakultě humanitních věd UMB v Banské Bystrici.