Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Zahradní slavnost / k budově Trojský zámek

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Hlavním tématem speciální výtvarné dílny se stane zahradní slavnost, která se odehraje za doprovodu živé hudby. Výtvarná práce bude reagovat na prostředí barokní zahrady trojského Zámku. Motivy ze zahrady se stanou inspirací ke kresebné nebo malířské tvorbě (rytá kresba do hlíny, kresba a malba tuší). Budeme samostatně experimentovat nebo se také pustíme do společné tvůrčí práce. Realizace výtvarných dílen proběhne v Eko-ateliéru GHMP nebo v zahradě Zámku.