Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Náměty k sametové revoluci

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarná dílna bude věnována 30. výročí Sametové revoluce. Připomeneme si významné umělce, kteří svojí tvorbou reagovali na totalitní režim různými výtvarnými způsoby a kteří nás budou inspirovat k tvůrčí práci. Podkladem pro akrylovou malbu budou čtvercové formáty, které se také stanou pro účastníky prostorem mezi malbou a objektem.