Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Figura v plastické formě I a II / k výstavě Ivan Meštrović (1883–1962) Sochař a světoobčan

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

dobrovolné

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Ivan Meštrović (1883–1962)

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Výtvarné dílny budou věnovány umělecké tvorbě vystavujícího umělce a budou reflektovat oblasti z jeho díla – sochařství, figurální motivy a znaky secesního slohu. Cyklus dílen s názvem Studijní kresba: portrét bude situován do zázemí ateliéru edukačního centra, kde proběhne kresba podle živého modelu. Účastníci budou seznámeni se základy studia kresby portrétu, s kresebnými postupy nebo se způsoby stínování. Navážeme na výtvarnou úlohu kresby jako na nezbytnou studijní pomůcku sochaře, který si ujasňuje kompozici a další aspekty uměleckého díla. Během výtvarné práce se také zaměříme na výraz tváře nebo na dynamiku a gesto kresebného média. Akcent bude kladen i na přiblížení a prezentaci tradičních sochařských materiálů, technik, postupů a metod.

Série dílen Znaky secese se zaměří na hmatovou techniku, kdy budeme vytvářet nízké reliéfy na papíře. Během výtvarné práce se budeme inspirovat osobitým rukopisem Meštroviće a budeme se soustředit rovněž na charakteristické prvky dekorativního slohu secese (ornamentálnost, lineárnost nebo rytmus).

Během interaktivních workshopů pod názvem Figura v plastické formě se zaměříme se na tvorbu reliéfu z tradičního hliněného materiálu, který budeme odlévat do sádrové hmoty. Inspiraci pro vlastní tvorbu budeme hledat prostřednictvím uměleckého díla autora v souvislosti s významnými francouzskými a českými sochaři. V průběhu výtvarné práce se budeme soustředit na témata, jako jsou archaismus, stylizace figury, dekorativní umění a monumentalita v sochařství.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.