Ivan Meštrović

Kurátorky: Sandra Baborovská, Barbara Vujanović

Výstava se bude zabývat místem chorvatského sochaře Ivana Meštroviće v kontextu sochařství střední Evropy na počátku 20. století.

Ivan Meštrović, Portrét Tomáše G. Masaryka, Lány, 1923, sádra, 58×50,5×31 cm, Muzeum Ivana Meštroviće

České země, ale především Praha, poutaly mezinárodní kulturní pozornost již od 90. let 19. století, například vzrůstajícím množstvím veřejných sochařských zakázek, stejně jako internacionálním a otevřeným kulturním prostředím. Zcela zásadní vliv na toto prostředí měl francouzský sochař Auguste Rodin. V zemích střední Evropy se po přelomu století objevila silná generace sochařů, kteří se s Rodinovým vlivem vypořádávali osobitým a inspirativním způsobem. Výstavní projekt si klade rovněž za cíl obnovit zájem o sochařské médium, otevřít národnostní otázky bývalé Jugoslávie ve vazbě na střední Evropu. Sochařské dílo Ivana Meštroviće vznikající a umístěné nejen napříč Evropou slouží jako případová studie umělecké praxe, kterou nedefinuje pouze lokální zakotvení, ale i přeshraniční témata, společenská poptávka a klima. Sledujeme minulá a současná centra, minulé a současné impulzy a determinanty. Výstava bude pojata jako mapa Evropy, v rámci níž Meštrović vystavoval a tvořil (Praha, Vídeň, Paříž, Cannes, Londýn, Ženeva, Bern, Řím, Benátky, Záhřeb, Bělehrad, Split, Cavtat, Dubrovník, Knin, Bukurešť, Krakov, Varšava). Kromě Evropy pracoval Meštrović i ve Spojených státech amerických (v New Yorku, Buffalu, Detroitu, Rochesteru, Chicagu, St. Louis, Bostonu a Clevelandu). U jednotlivých děl jsou většinou kromě datace uvedena právě i místa vzniku. Výstava si neklade za cíl sledovat u vystavených exponátů pouze kritérium umělecké kvality, ale bude se snažit přiblížit také praktické otázky fungování umělecké scény.

Info

Ivan Meštrović

od: 24. 11. 2022
do: 26. 2. 2023

Kurátorky: Sandra Baborovská, Barbara Vujanović

Adresa
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18 h
čt 10–20 h

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma

 

pokladna T (+420)  222 310 489

Bookshop

Ve spolupráci s Muzeem Ivana Meštroviće