Tvořivý týden v GHMP: 7 dní – 7 objektů – 7 workshopů – 7 témat

budovy a expozice GHMP

Vstupné

5 Kč pro děti do 10 let
20 Kč pro ostatní návštěvníky
pro držitele karet GHMP Member / Member Plus / Patron vstup zdarma

Související výstavy
WAS IST KUNST?
Jitka Svobodová: Za hranou viděného
Jaroslav Beneš: Ex Urbi
Hrdinové, géniové, symboly a múzy
František Bílek v Chýnově

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V týdnu 10.–16. července 2023 (13–18 h) můžete navštívit všechny objekty a expozice GHMP a zúčastnit se workshopů reagujících na aktuální výstavy, stálé expozice nebo objekty Galerie hlavního města Prahy.

po 10. 7. 2023, 13–18 h
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Sochy Karlova mostu (soubor veřejné plastiky GHMP)

Workshop bude inspirován nedalekým Karlovým mostem a jeho sochami, které jsou ve správě GHMP. Součástí workshopu bude dokreslování reprodukcí soch (změny kontextů a prostředí, doplnění atributů současné doby, hledání paralel k současné době, hry s detaily). Druhou částí bude focení tzv. „živých soch“ (návštěvníci se budou snažit napodobit sochy z Karlova mostu a stylizovat se do nich). Ty pomocí tzv. „klíčovacího pozadí“ umístíme do fotografií přímo na jejich původní místo. K dispozici budou také edukační listy na téma Karlův most (v češtině a ukrajinštině), které slouží jako průvodce po mostě pro rodiny s dětmi.

út 11. 7. 2023, 13–18 h
Bílkova vila
Ateliér Františka Bílka

Během workshopu se budeme inspirovat dílem umělce Františka Bílka (1872–1941) – sochaře, grafika, ilustrátora, autora užitého umění a částečně i architekta, který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu. Prostřednictvím kresby a koláží uplatníme symboly a přírodní motivy, objevující se v jeho tvorbě v kombinaci s jeho originálním ztvárněním písma s přesahem do výtvarného experimentu. V rámci workshopu se účastníci mj. seznámí s unikátním prostředím Bílkovy vily na Hradčanech a expozicí věnovanou dílu tohoto vizionáře, mystika, ezoterika, náboženského myslitele a především umělce.

st 12. 7. 2023, 13–18 h
Dům U Kamenného zvonu
Dragoljub Raša Todosijević / WAS IST KUNST?

V rámci výtvarného workshopu se budeme formálně i obsahově inspirovat hlavními rysy a podstatou tvorby autora. Využijeme nejen klasické techniky, jako jsou kresba, akvarel, koláž, kombinovaná technika a prostorová tvorba, ale budeme se zabývat i akčním, konceptuálním a experimentálním uměním s důrazem na body art a tělesnost. Zdrojem inspirace se nám stanou např. vizuální prvky ze série Velká fantazie. Budeme se zamýšlet nad podnětnými otázkami: Co je umění? Kdo je umělec? Co je umělecké dílo? Co je to symbol? Zabývat se budeme i pojmem symbolu ve smyslu redukce a syntézy vizuálního a obsahového (informačního sdělení). Vysvětlíme si, že komunikovat lze nejen textem a slovem, ale i obrazem nebo kombinovaně – symbolem. Workshop bude rozvíjet kreativní a kritické myšlení.

čt 13. 7. 2023, 13–18 h
Městská knihovna
Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Během workshopu se budeme zabývat nevyčerpatelnými možnostmi a dimenzemi kresby. Experimentálními metodami – například hrou s měřítkem a s perspektivou – se budeme snažit o změnu úhlu pohledu na zdánlivě obyčejné věci a předměty běžné potřeby, které tak posuneme na novou a vyšší úroveň. Drobné předměty a jejich detaily se pokusíme zvětšovat do velkoformátových kreseb tužkou i pastelem a transformovat až směrem k abstrakci. Prozkoumáme i proměnlivý rukopis Jitky Svobodové – od dramatických a dynamických ostrých linií přes meditativní a uvolněné čáry až k plošné kresbě. Všechny tyto inspirativní roviny se stanou podněty k naší tvorbě. Zabývat se budeme i posuny kresby směrem k prostorové tvorbě a budeme vytvářet objekty z drátů, kde bude akcentována linie v prostoru. Zaměříme se i na proměny, dynamiku a energii kresby v pohybu. V rámci workshopu budeme reflektovat jedinečnou koncepci výstavy a také se inspirovat jednotlivými podnětnými tematickými okruhy.

pá 14. 7. 2023, 13–18 h
Dům fotografie
Jaroslav Beneš: Ex Urbi

Během výtvarného workshopu budeme reagovat na vystavené dílo Jaroslava Beneše. Hlavním tématem se stane fotografie městské reality skrze její vizuální detaily (rastry, prvky geometrie, působení světla a odrazy). Pomocí techniky koláže budeme vytvářet abstrahované kompozice v kombinaci s prvky graffiti, v tvorbě tak využijeme principy vrstvení a prolínání. Pracovat budeme s černobílou i barevnou fotografií v podobě reálné koláže a za využití iPadů a kreativních aplikací i v její digitální formě a porovnáme si tak možnosti obou těchto přístupů.

so 15. 7. 2023, 13–18 h
Zámek Troja, Eko-ateliér v oranžérii
Hrdinové, géniové, symboly a múzy

V rámci výtvarného workshopů se budeme inspirovat prezentovanými modely a studiemi pro pomníky od významných autorů (Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Šaloun, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, Jaroslav Horejc ad.) – především jejich tématy jako jsou personifikace abstraktnějších pojmů (Inteligence, Hudba, Oddanost, Jaro), emocí (Smutek, Žal) a živlů (Vltava), dále vyobrazení osobností z české historie (Jiří z Poděbrad, Sv. Václav, F. L. Rieger) i kultury (Svatopluk Čech, Božena Němcová), postav z mytologie (Libuše a Přemysl, Ctirad a Šárka), námětu ženy (Odpočívající, Žena s amforou) atd. Pro návštěvníky zde budou k dispozici reprodukce fotografií nejen prezentovaných studií, ale i finálních realizovaných pomníků v rámci jejich aktuálního umístění ve veřejném prostoru. Bude možné je nejen porovnávat, ale navrhovat i vlastní verze a variace na tato témata – a to i přímo pro místa jejich současného osazení – kresbou do reprodukcí jejich 3D výtvorů (z modelovací hmoty). Tyto malé modely nafotíme také přímo v zahradě trojského Zámku s využitím optických efektů, kdy z různých úhlů pohledu bude dílo působit jako monumentální socha umístěná přímo do zahrady.

ne 16. 7. 2023, 13–18 h
Dům Františka Bílka v Chýnově
dlouhodobá expozice

Během workshopu budeme reagovat na unikátní objekt Bílkova domu v Chýnově (tzv. Chaloupky). Budeme kresebně zachycovat sochy a jejich detaily, které byly pro Bílka důležité (ruce, oči, výrazy v tvářích a drapérie). Budeme navrhovat dekory keramických váz po vzoru autora. Vyzkoušíme si i návrhy soch, inspirované různými tvary stromů a realizaci tzv. „živých soch“. Zapojovat do tvorby budeme i osobité písmo Františka Bílka (1872–1941), který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu.

 

Výtvarný materiál bude k dispozici na místě. Přijít a odejít lze kdykoliv mezi 13 a 18 hodinou. Workshopy na sebe nenavazují – záleží jen na vás, kolik jich navštívíte. Rezervace není nutná.

Více informací o jednotlivých budovách a výstavách a zaměření workshopů naleznete mj. v tiskových zprávách k výstavám (anotace na konci), nebo kontaktujte Edukační oddělení vzdelavani@ghmp.cz nebo edukace@ghmp.cz.

Akce budou realizovat edukátorky Galerie hlavního města Prahy Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldová a Veronika Stojanovová.