Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Kurátorka: Helena Musilová

Pro jednu z nejatraktivnějších výstavních síní v České republice připravujeme první retrospektivní výstavu legendární výtvarnice Jitky Svobodové. Její celoživotní tvorbu bylo možné charakterizovat několika pojmy – kresba, předmět, senzibilita, oproštěnost, koncentrovanost, čas. Každý z nich shrnuje obrovské množství dalších sdělení a možných výkladů.

Autorka se v první polovině sedmdesátých let rozhodla opustit malbu a věnovat se kresbě. Skrze toto médium se v plošných i prostorových realizacích dotkla základních otázek souvisejících jak se samotným tvořením, tak s procesem poznání.

Jitka Svobodová, Přelepená obálka, 1977, tužka

Připravovaná výstava pro prostor Městské knihovny i tištěný průvodce po výstavě shrnou všechny důležité přístupy dosavadní tvorby Jitky Svobodové a naznačí východiska směrem k té budoucí. Tedy svět existujících předmětů (stoly a židle, stromy), jevů (například pohybujících se záclon) včetně tak důležitých témat, jako jsou stromy zobrazené v nejrůznějších médiích.

Na počátku každé kresby Jitky Svobodové je soustředěné pozorování – předmětu, jevu nebo situace – umožňující vstřebat to podstatné. A to jak toho nejmenšího detailu, tak i uvědomění si, které vnější charakteristiky předmětu nebo jevu je možné pominout. Pro toto zkoumání zvolila zdánlivě nejjednodušší motivy z okolního světa, nicméně kresby židlí či hrnků nejsou kresbami skutečných židlí nebo hrnků, nejsou přepisem reality. Jsou esencí předmětu, vznikly spojením jeho vnějšího a vnitřního jsoucna, jsou jejich nezvratnou podobou, neboť odkazují k jejich fenomenologické podstatě. Samozřejmost, s níž jsou autorkou kresby předmětů předkládány, zároveň vzbuzuje neklid a napětí u diváka, kterého nutí promýšlet viděný svět odlišnou optikou, pracovat s vlastní pamětí a s vlastním dojmem z věcí samotných.

V rámci výstavního a publikačního projektu bude představen výběr z tvorby Jitky Svobodové, ucelené série i tematické celky mimo chronologické řazení, aby bylo vidět, jak autorka jeden námět průběžně proměňuje.

pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta
pohled do výstavy Jitka Svobodová: Za hranou viděného, Městská knihovna, 2. patro, 2023. Foto Matěj Bárta

Info

Jitka Svobodová: Za hranou viděného

od: 14. 4. 2023
do: 20. 8. 2023

Kurátorka: Helena Musilová
Architekt: Josef Pleskot – AP Atelier
Grafik: Matěj Bárta

tisková zpráva

Adresa
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18 h
čt 10–20 h

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma

Speciální vstupné a zvláštní slevy

pokladna T (+420)  222 310 489

Bookshop