Hrdinové, géniové, symboly a múzy

Kurátorka: Magdalena Juříková

GHMP v programu pro Zámek Troja opět prezentuje tematickou výstavu ze svých sbírek.

Tentokrát půjde o sochařské skici a studie k pomníkům, památníkům a sochám ve veřejném prostoru.

Jaroslav Horejc, Žena s amforou, 1938

Naše sbírky disponují řadou z nich, některé mají k definitivní realizaci velice blízko, jiné jsou viditelně pouhým prvním krokem k hledání celkového výrazu. Najdeme zde také některé studie, které nebyly nikdy realizovány, protože vznikly pro pomníkové soutěže, ve kterých zvítězil některý ze soupeřů, nebo, jak už to u nás bývá, sehrála svou roli přízeň mocných. Pokusili jsme se představit celou řadu skvělých příkladů, které vedly ke vztyčení pomníků, dekorativních plastik nebo děl s volným námětem inspirovaných ženskými půvaby či úctou k obyčejnému řemeslu, ať už známých z našich parků a zahrad, nebo z fasád významných budov.

Diváci se setkají s díly z rozmezí let 1880–1980 a s řadou věhlasných jmen jako: Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Jan Šaloun, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, ale i se jmény autorů, kteří byli privilegováni v období socialismu – Jan Hána, Josef Malejovský nebo Jiří Kryštůfek.

pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, 2023. Foto Tomáš Souček
Kopie souboru Hrdinové, géniové, symboly a múzy-0893-Edit_1000

Info

Hrdinové, géniové, symboly a múzy

od: 25. 4. 2023
do: 29. 10. 2023

Kurátorka: Magdalena Juříková
Grafické řešení: Anymade Studio

tisková zpráva

Adresa
Zámek Troja
U Trojského zámku 1/4
170 00 Praha 7
Mapa

Otevřeno
út-čt 10–18 h
pá 13–18 h
so-ne 11–18 h

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma