Hrdinové, géniové, symboly a múzy

Kurátorka: Magdalena Juříková

GHMP v programu pro Zámek Troja opět prezentuje tematickou výstavu ze svých sbírek.

Jaroslav Horejc, Žena s amforou, 1938

Tentokrát půjde o sochařské skici a studie k pomníkům, památníkům a sochám ve veřejném prostoru. Naše sbírky disponují řadou z nich, některé mají k definitivní realizaci velice blízko, jiné jsou viditelně pouhým prvním krokem k hledání celkového výrazu. Najdeme zde také některé studie, které nebyly nikdy realizovány, protože vznikly pro pomníkové soutěže, ve kterých zvítězil některý ze soupeřů, nebo, jak už to u nás bývá, sehrála svou roli přízeň mocných. Pokusili jsme se představit celou řadu skvělých příkladů, které vedly ke vztyčení pomníků, dekorativních plastik nebo děl s volným námětem inspirovaných ženskými půvaby či úctou k obyčejnému řemeslu, ať už známých z našich parků a zahrad, nebo z fasád významných budov.

Diváci se setkají s díly z rozmezí let 1880–1980 a s řadou věhlasných jmen jako: Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Jan Šaloun, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, ale i se jmény autorů, kteří byli privilegováni v období socialismu – Jan Hána, Josef Malejovský nebo Jiří Kryštůfek.

Jan Hána, Akt, datace neurčena
Jan Hána, Akt, datace neurčena
Jan Štursa, Humanita, 1912
Jan Štursa, Humanita, 1912
Josef Mařatka, Inteligence, 1910
Josef Mařatka, Inteligence, 1910
Josef Mařatka, Polibek, 1910
Josef Mařatka, Polibek, 1910
Josef Václav Myslbek, F. L. Rieger, 1907
Josef Václav Myslbek, F. L. Rieger, 1907
Ladislav Jan Šaloun, Fontána pro Turkovu nadaci, 1902
Ladislav Jan Šaloun, Fontána pro Turkovu nadaci, 1902

Info

Hrdinové, géniové, symboly a múzy

od: 25. 4. 2023
do: 29. 10. 2023

Kurátorka: Magdalena Juříková

tisková zpráva

Adresa
Zámek Troja
U Trojského zámku 1/4
170 00 Praha 7
Mapa

Otevřeno
út-čt 10–18 h
pá 13–18 h
so-ne 11–18 h

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma