WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević

Kurátor: Jakub Král

„Podobně jako v případě slavné slovinské skupiny Laibach, i jeho dílo reprezentuje chůzi po velmi tenké linii mezi mravním a zvráceným čtením dějin či soudobého globálního dění, jež nejsou na první pohled zcela jednoznačně rozlišitelná.“ Jakub Král

Dragoljub Raša Todosijević (* 1945) je srbský umělec patřící do první generace neoavantgardních umělců tzv. nové umělecké praxe sedmdesátých let. Společně s Marinou Abramović patří k nejvýraznějším umělcům bývalé Jugoslávie a dnešního Srbska. Témata a strategie Todosijevićových děl ze sedmdesátých let odpovídají zájmům našich umělců (Karel Miler, Petr Štembera a Jan Mlčoch) o práci s vlastním tělem v politickém smyslu. Jeho pozdější konceptuální práce se vztahují k rudimentálním otázkám historie a našemu vztahu k ideologiím v nejširším smyslu.

Výstava bude koncipována do prostorů Domu U Kamenného zvonu, přičemž spodní patro bude věnováno jeho starším pracím ze 70. let vztahujícím se k domácí analogické produkci akčního umění. Patro horní pak bude věnováno výběru z jeho akvarelů (Gott liebt die Serben, Depresivna apstrakcija) a Deníku, jehož variace byla vystavena na Benátském bienále v roce 2011, s nímž vyhrál hlavní cenu za národní pavilon. Jeho instalace budou reprezentovány obrovským dílem ze série Gott liebt die Serben, která sestává ze stolů tvořících obrovský hákový kříž – součástí instalace je provedení společné večeře.

V nejširším rámci Todosijevićova výstava a jeho celoživotní umělecké praxe balancují na hraně možností čtení rozličných symbolů pocházejících z dějin, naší současnosti či z uměleckého provozu samotného. Podobně jako v případě slavné slovinské skupiny Laibach, i jeho dílo reprezentuje chůzi po velmi tenké linii mezi mravním a zvráceným čtením dějin či soudobého globálního dění, jež nejsou na první pohled zcela jednoznačně rozlišitelná. Tak jako je těžké orientovat se v současnosti a jejích projevech v podobě globálních politických fenoménů, nabízí i Todosijevićova umělecká praxe plná významových rozporů její možnou protiváhu a protiklad sloužící k orientaci v ní.

pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Tomáš Souček

Info

WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević

od: 28. 6. 2023
do: 17. 9. 2023

Kurátor: Jakub Král
Architektonické řešení: Matěj Smrkovský
Grafické řešení: Studio Zdaar (David Šrot a Kryštof Novák)

tisková zpráva

Adresa
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–20 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma

Speciální vstupné a zvláštní slevy

pokladna T (+420) 224 828 245

Bookshop Cafe

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy