Světlo pro Ukrajinu / připomenutí zahájení války na Ukrajině

Vstupné

zdarma

Program je zdarma díky podpoře UNICEF, MHMP a GHMP.

Je realizován interními i externími edukátory GHMP a spolupracujícími lektory z Ukrajiny v objektech GHMP i ve veřejném prostoru.

Program v Galerii hlavního města Prahy

24. 2. 2023, 10.00–18.00

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci, Karlova 2, Praha 1

10.00–18.00

prezentace edukačních aktivit pro ukrajinské uprchlíky – edukační listy v ukrajinštině, video a fotografie z akcí + workshop „Světlo pro Ukrajinu“ – tvorba lampiček v ukrajinských barvách (Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldová, Veronika Stojanovová, Alice Lenská)

10.00–18.00

charitativní jarmark – prodej výrobků od dětí, výtěžek: podpora Ukrajiny – ve spolupráci s komunitou „Malyn Volonter“ (Ivanna Karpa)

10.00–17.00

workshop – ukrajinské lidové umění – „motanky“ (Olga Ivanova, Taisiia Kotliarenko)

14.00

čtení z dětské knihy o slovanské mytologii s ukrajinskou spisovatelkou (Olena Laň)

16.00

čtení z dětské knihy o slovanské mytologii s ukrajinskou spisovatelkou (Olena Laň)

16.30

čtení básní v ukrajinštině (Ivanna Karpa + ukrajinští studenti)

17.00

zpívání s ukrajinskými dětmi z organizace Paljanycia (Ivanna Karpa + ukrajinské děti)

 

Program pro uzavřené skupiny v objektech GHMP

10.00–12.00

Dům U Kamenného zvonu, prohlídka výstavy Purpurová vertikála a workshop pro ukrajinskou jednotřídku (Ivanna Karpa)

13.00–15.00

Bílkova vila, prohlídka expozice pro ukrajinské studenty z UJOP UK v rámci češtiny pro cizince (Jindřiška Havlicová)

15.00–18.00

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci, integrační a mezigenerační workshop (Eva Pejchalová, Viktoria Maščenko)

 

Speciální program ve veřejném prostoru s Pavlem Karousem

24. 2., 26. 2. a 5. 3. 2023

veřejný prostor mezi Hlavním nádražím a Mariánským náměstím

„Turistou proti své vůli“ / performativní komentované procházky s Pavlem Karousem (sraz vždy před vstupem na Hlavní nádraží u Wilsonovy sochy ve Vrchlického sadech)

24. 2. od 16.00
26. 2. od 14.00
5. 3. od 14.00

  • určeno primárně jako poděkování dobrovolníkům (např. z iniciativy Hlavák), ale i široké veřejnosti
  • komentáře k výtvarným dílům ve veřejném prostoru + k architektuře na trase od Hlavního nádraží k radnici na Mariánském náměstí (díla, která se vztahují nebo vznikala v kontextu historie válek, utečeneckých krizí, narukování a deportací i útěků z Prahy i do Prahy – díky složitým středoevropským dějinám je zde několik výtvarných děl i celých architektonických celků)
  • tlumočeno do ukrajinštiny (Nina Savanchuk, Ivanna Karpa)

V rámci projektu bude ve veřejném prostoru Městské knihovny na Mariánském náměstí umístěna socha Pavla Karouse věnovaná uprchlíkům (Utečenci hledají cestu na Google Maps).

 

Kompletní program ke stažení

česky
ukrajinsky