Turistou proti své vůli / performativní komentovaná procházka s Pavlem Karousem

Praha – centrum

Sraz ve 14 h před vstupem na Hlavním nádraží u Wilsonovy sochy ve Vrchlického sadech

Vstupné

zdarma

Kontakt
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Provází
Pavel Karous

Performativní komentovaná procházka, během které bude průvodce – sochař Pavel Karous – komentovat výtvarná díla ve veřejném prostoru a architekturu na trase od Hlavního nádraží k radnici na Mariánském náměstí. Zaměří se na díla, která se vztahují nebo vznikala v kontextu historie válek, utečeneckých krizí, narukování a deportací i útěků z Prahy i do Prahy – díky složitým středoevropským dějinám se zde nachází hned několik výtvarných děl i celých architektonických celků.

Procházka bude zakončena v prostoru Městské knihovny na Mariánském náměstí, kde bude umístěna socha Pavla Karouse věnovaná uprchlíkům (Utečenci hledají cestu na Google Maps).

Program je určený primárně jako poděkování dobrovolníkům (např. z iniciativy Hlavák), ale i široké veřejnosti. Bude se konat ve třech termínech: 24. 2. 2023 od 16 h, 26. 2. 2023 od 14 h a 5. 3. 2023 od 14 h.

Zajištěno bude tlumočení do ukrajinského jazyka.