Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

umění interaktivně pro znevýhodněné

kontakt a rezervace 
edukační aktivity GHMP
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz >
telefon: 725 811 936
e-mail: edukace@ghmp.cz >
telefon: 606 612 987
 
 
adresa edukačního centra
Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
(vstup dvorem)
 
 
vstupné
děti do 10 let 5 Kč
děti nad 10 let/žáci/studenti 20 Kč
učitelé 5 Kč
studenti uměleckých škol 5 Kč
 
 
 

V galerii vítáme i skupiny znevýhodněných dětí i dospělých, např. z dětských domovů, mentálně i tělesně handicapované, duševně nemocné, sociálně slabší, uprchlíky atd., kterým výtvarné akce adekvátně přizpůsobíme.

V minulosti jsme už úspěšně uspořádali výtvarné akce např. pro následující skupiny, organizace, instituce a sdružení: Tyflocentrum Brno (nevidomí a slabozrací), Domeček (organizace pro volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabších rodin), děti z nemocnice Motol, volnočasový zájmový kroužek pro děti ze sociálně slabších rodin organizovaný Člověkem v tísni, Centrum 83 Mladá Boleslav (ústav pro lidi s mentálním postižením), Centrum služeb Hvozdy (společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR), Domov sociálních služeb Vlašská Praha (ústav pro lidi s mentálním postižením), Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha, Ledovec Plzeň (instituce pro duševně nemocné), kroužek arteterapie ze ZŠ „Integrál“ Praha 2 (pro žáky se specifickými poruchami učení) atd.

číst dále


aktuální a budoucí doprovodné akce