Tomáš Svoboda: 25 slov za vteřinu

Tomáš Svoboda (*1974) představil práce z posledních let, související s jeho dlouhodobým zájmem o vyjádření různých možností příběhu. Nabízí široké výkladové pole v přístupu k jedné události, jejíž podobu si divák následně může dotvořit ve vlastní mysli. Svoboda se zabývá současným průnikem několika časových rovin, vztahem bezprostřední zkušenosti a paměti. Výstava 25 slov za vteřinu se týkala současného působení textu a obrazu, uplatnění filmového jazyka ve způsobech, přesahujících jeho obvyklý výskyt.