Tomáš Svoboda: 25 slov za vteřinu – Artyčok.tv

Tomáš Svoboda (*1974) představuje práce z posledních let, související s jeho dlouhodobým zájmem o vyjádření různých možností příběhu. Nabízí široké výkladové pole v přístupu k jedné události, jejíž podobu si divák následně může dotvořit ve vlastní mysli. Svoboda se zabývá současným průnikem několika časových rovin, vztahem bezprostřední zkušenosti a paměti. 
Výstava 25 slov za vteřinu se týká současného působení textu a obrazu, uplatnění filmového jazyka ve způsobech přesahujících jeho obvyklý výskyt.