Nové realismy Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945

Kurátoři: Anna Habánová, Ivo Habán, Helena Musilová

Pojmem nové realismy se rozumí širší spektrum dobově aktuálních realistických přístupů zahrnujících oblasti tvorby tradičně označované jako neoklasicismus, verismus, nová věcnost, sociální umění, magický realismus a primitivismus, ve fotografii zejména nové vidění.

V obsahové rovině se často jedná o zachycení moderního života a jeho proměn v souvislosti s rozvojem technologií, ženské emancipace, možností cestování, komunikace, zábavy. Tato díla reagují jak na společenský úspěch nově se etablující střední třídy, tak na palčivé sociální problémy ekonomicky rozdělené společnosti.

Záměr souhrnně představit tyto moderní realistické přístupy z československého prostoru navazuje na nedávné podobné projekty v Německu, Itálii, Rakousku či USA, s nimiž československá scéna, ukotvená ve středoevropském prostoru, v některých ohledech koresponduje, současně ale nese také svá regionálně podmíněná specifika. Projekt sleduje formálně i obsahově příbuzná díla reflektující moderní realistické tendence dvacátých let 20. století, jež stála až donedávna vesměs stranou převážně frankofonně zaměřené interpretace vývoje dějin umění v Československu. V expozici v Městské knihovně budou prezentovány obrazy, sochy, kresby a grafiky, samostatný oddíl bude věnován fotografii a filmu, včetně dobových časopisů.

Cílem výstavy je obsáhnout moderní realistické projevy uvedeného časového období se zohledněním etnických menšin a solitérních autorů v hranicích někdejšího Československa a zároveň nabídnout alternativní pohled na dosud zažité vnímání modernity ve výtvarné kultuře sledovaného období. Zastoupeni budou například Karel Čapek, Jan Zrzavý, Otto Gutfreund, František Muzika, Miloslav Holý, Pravoslav Kotík, Milada Marešová, Zdenek Rykr, Vlasta Vostřebalová-Fišerová, Konštantín Bauer, Sándor (Alexander) Bortnyik, Ferdiš Duša, František Foltýn, Jaromír Funke, Paul Gebauer, Edmund Gwerk, Karel Holan, Běla Kašparová, Béla Kontuly, Alfred Kunft, Ladislav Majerský, Erwin Müller, Ernest Neuschul, Edith Plischke-Fleissner, Arthur Ressel, Jaroslav Rössler, Gejza Schiller, Ilona Singer, Erika Streit, Imrich Weiner-Král‘, Eugen Wiškovský a další.

Výstava navazuje na výzkum podpořený Grantovou agenturou České republiky.

Projekt bude uveden v říjnu 2024 až únoru 2025 v modifikované a rozšířené verzi v dvojvýstavě ve Východoslovenské galerii v Košicích (zejména témata jako žitá realita, portrét, zátiší) a v Liptovské galerii Petra Michala Bohúňa v Liptovském Mikuláši (zejména médium fotografie a filmu s důrazem na sociální aspekty a propagandu).

Heribert Fischer-Geising, Portrét Hildegard, 1931, olej, plátno, se svolením Freital Municipal Collections, fotograf Steffen Petrenz
Heribert Fischer-Geising, Portrét Hildegard, 1931, olej, plátno, se svolením Freital Municipal Collections, fotograf Steffen Petrenz
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
pohled do výstavy Nové realismy, Městská knihovna, 2. patro, 2024. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Nové realismy, Městská knihovna, 2. patro, 2024. Foto Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský

Info

Nové realismy Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945

od: 27. 3. 2024
do: 25. 8. 2024

Kurátoři: Anna Habánová, Ivo Habán, Helena Musilová

Grafické řešení: Jan Havel
Architekt: Richard Loskot

tisková zpráva

Adresa
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18 h
čt 10–20 h

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

  • 200 Kč plné / dospělí
  • 90 Kč snížené / žáci a studenti 11–26 let, senioři 65+, školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
  • 50 Kč snížené / děti 6–10 let
  • 450 Kč rodinné / 2 dospělí + 1–4 děti do 15 let
  • zdarma držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P; držitelé karty GHMP Member / Member Plus / Patron 

Speciální vstupné a zvláštní slevy

Při zakoupení vstupenky získáte voucher na 50% slevu na výstavu Group Therapy / Collections in Dialogue v Domě U Kamenného zvonu.

Pokladna T (+420)  222 310 489

Bookshop

Výstava se koná pod záštitou Mgr. Martina Baxy, ministra kultury České republiky,
a JUDr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora hl. města Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata.