Group Therapy

Kurátorský tým GHMP, Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher

Německý Telekom je donátorem rozsáhlé sbírky východoevropského umění vzniklého během posledních dvou dekád. Sbírka byla založena v roce 2010 a sídlí v Bonnu.

Také GHMP se za posledních deset let podařilo shromáždit poměrně rozsáhlý soubor současného umění od devadesátých let k dnešku. Oproti původnímu návrhu ze strany Nathalie Hoyos a Rainalda Schumachera, kurátorů sbírky, abychom vystavili výběr z této pozoruhodné kolekce, jsme se po vzájemných rozpravách rozhodli pro aktivnější spolupráci mezi našimi institucemi.

V připravovaném projektu přinášíme srovnání obou sběratelských přístupů a pokoušíme se konfrontovat autory a jejich témata z naší i jejich strany. Pozornost obracíme také na to, co jedna i druhá instituce reflektují či sledují ve své sbírkotvorné strategii.

Deutsche Telekom pracuje s celým východoevropským prostorem, čeští umělci jsou v jeho sbírce zastoupeni jen menšinově. Cílem projektu bude postavit české zástupce mladých a mladších generací vedle jejich souputníků ze zbytku zemí bývalého „Východu“ a hledat, v čem jsou na stejné vlně a v čem se mohou dokonce absolutně lišit. Na jejich tvorbu budeme nazírat skrze okruhy, jako jsou Rovnoprávnost a demokracie, Kolektivní autorství, Historie a její aktuální percepce, Co přináší a co negují nové technologie a další.

GHMP už v minulosti prezentovala ukázky z různých významných zahraničních kolekcí (Sprengel Museum, Hanover, 1993; Švédská královská sbírka, 1995; Moderna Muset, Stockholm, 1999; Rýnské zemské muzeum, Bonn, 2000; Sbírka Berlinische Galerie, 2002; Prinzhornova sbírka, 2009 ad.). Výstavní projekt Group Therapy je připravován v návaznosti na tuto výstavní linku.

Info

Group Therapy

od: 26. 4. 2024
do: 11. 8. 2024

Kurátorský tým GHMP, Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher

Adresa
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–20 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

150 Kč plné / dospělí
60 Kč snížené / děti od 10 let, studenti
20 Kč / senioři 65+, školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
250 Kč rodinné / 2 dospělí + 1–4 děti do 15 let
Zdarma držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P

Speciální vstupné a zvláštní slevy

Zdarma držitelé karty GHMP Member / Member Plus / Patron

Pokladna T (+420) 224 828 245

Bookshop Cafe