Group Therapy Collections in Dialogue

Kurátorský tým GHMP, Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher

Výstava Group Therapy, představující přibližně 80 děl 46 autorů a autorek, je dialogem, setkáním, výměnou uměleckých myšlenek a konceptů a konfrontací uměleckých děl ze dvou různých sbírek. Umělecká díla včetně akvizic z poslední doby z GHMP se zde setkávají s díly ze sbírky Art Collection Telekom, kterou v roce 2010 založila společnost Deutsche Telekom s cílem podporovat a shromažďovat současné umění z východní a jihovýchodní Evropy.

Ústředním tématem tohoto dialogu jsou aktuální otázky a výpovědi o živoucí realitě. Příběhy obsažené v těchto dílech se týkají každodenního života, osobních nadějí a obav, sociální soudržnosti a politiky, ale také zkoumají základní otázky související s pojmem demokracie, demokratickými hodnotami a konceptem svobodné a otevřené společnosti. Tyto výpovědi představují umělecká díla v jejich kontextu a udávají směr pro dialog s vystavenými díly a navzájem mezi nimi. Na výstavě jsou vyjádřeny následujícími pojmy:

Rovná práva – Demokracie
Individualismus – Vize světa
Duchovní dimenze – Emocionální rovnováha
Paměť – Historie – Identita
Perspektivy budoucnosti – Technologie

Vybraná témata a díla se snaží nalézt rovnováhu pro jedince, kteří se potýkají s hrozivými výzvami, jež přinášejí hlavní konflikty naší doby. Jaké obrazy utvářejí vzpomínky a vytvářejí historii, a to jak na osobní, tak na společenské úrovni? Jak lze dosáhnout mírového soužití? Jaký vliv budou mít technologický pokrok, digitalizace a umělá inteligence? Jak vypadá budoucnost naší planety? Hrají soukromé sny a osobní mytologie ještě nějakou roli? Mohou jedinci přispět k utváření dějin? Jak reagujeme na válku a jaký postoj zaujímáme k totalitním režimům, segregaci a vyloučení? Jak se vyrovnáváme s tlaky, zraněními a traumaty, které zažíváme?

Autoři a autorky vystavených děl ze sbírek Art Collection Telekom a Galerie hlavního města Prahy:
Vasil Artomonov & Aleksey Klyuykov, Sasha Auerbakh, Albena Baeva, Eleni Bagaki, Daniel Balabán, Levan Chelidze, Lana Čmajčanin, Danica Dakić, Anna Daučíková, Aleksandra Domanović, Petra Feriancová, Kyriaki Goni, Igor Grubić, Aneta Grzeszykowska, Nilbar Güreş, Ksenya Hnylytska, Vladimír Houdek, Anna Hulačová, Hristina Ivanoska, Sanja Iveković, Nikita Kadan, Hortensia Mi Kafchin, Alevtina Kakhidze, Šejla Kamerić, Lito Kattou, Lesia Khomenko, Zdena Kolečková, Eva Koťátková, Marie Kratochvílová, Andreja Kulunčić, Nino Kvrisvishvili, KW (Igor Korpaczewski), Little Warsaw, Václav Magid, Radenko Milak, Brilant Milazimi, Ciprian Mureşan, Roman Ondak, Dan Perjovschi, Alma Lily Rayner, Slavs and Tatars, Marie Tučková, Martina Vacheva.

Pozvané autorky: Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Jindřiška Jabůrková, StonyTellers.
Výše uvedené autorky byly osloveny ze strany Art Collection Telekom a Galerie hlavního města Prahy, aby pro tuto výstavu vytvořily nová díla.

Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto Jan Kolský
Foto Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský
Foto: Jan Kolský

Info

Group Therapy Collections in Dialogue

od: 26. 4. 2024
do: 11. 8. 2024

Kurátorský tým GHMP, Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher

tisková zpráva

Adresa
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–20 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

  • 200 Kč plné / dospělí
  • 90 Kč snížené / žáci a studenti 11–26 let, senioři 65+, školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
  • 50 Kč snížené / děti 6–10 let
  • 450 Kč rodinné / 2 dospělí + 1–4 děti do 15 let
  • zdarma držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P; držitelé karty GHMP Member / Member Plus / Patron

Speciální vstupné a zvláštní slevy

Při zakoupení vstupenky získáte voucher na 50% slevu na výstavu Nové realismy / Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945 v Městské knihovně, 2. patro.

Pokladna T (+420) 224 828 245

Bookshop Cafe

Výstava se koná pod záštitou jeho excelence Andrease Künneho, velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze