Speciální vstupné a zvláštní slevy

 • zdarma
  děti do 6 let do všech objektů,
  držitelé karty GHMP Member / Member Plus a GHMP Patron,
  držitelé karty ICOM a AMG, džitelé Pražské turistické karty Prague Card do vybraných objektů GHMP (Bílkova vila, Dům U Kamenného zvonu, Trojský zámek, Městská knihovna, 2. patro).
 • 5 Kč do všech objektů
  děti od 6 do 10 let, žáci škol s výtvarným zaměřením (ZUŠ), studenti SŠ a VŠ s uměleckým a uměnovědným zaměřením, pedagogové škol s uměleckým a uměnovědným zaměřením (ZŠ, SŠ, VŠ), průvodci PIS (pouze v doprovodu skupiny), pracovníci galerií a muzeí ČR, členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích (UHS) po předložení průkazu, pracovníci Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy v Praze a Asociace výtvarných pedagogů, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P.
 • 30 Kč do všech objektů
  držitelé karty ID senior.
 • 40 Kč do všech objektů
  předem ohlášené(!) skupiny vlastivědných vycházek a průvodcovského kurzu PIS.
 • Sleva ve výši 20 Kč z plného vstupného do všech expozic GHMP na území hlavního města Prahy se poskytuje držitelům karty Lítačka.
 • Sleva ve výši 50 % se poskytuje držitelům Mezinárodní identifikační karty III C pro učitele, držitelům mezinárodního identifikačního průkazu studenta ISIC, držitelům mezinárodního identifikačního průkazu učitele ITIC, držitelům Karty mládeže EYCA a držitelům Rodinného pasu.
 • Sleva ve výši 20 % za celou skupinu se poskytuje předem ohlášeným(!) skupinám nad 20 osob.
 • Sleva ve výši 10 % za celou skupinu se poskytuje skupinám nad 20 osob.
 • Sleva ve výši 20 % se poskytuje po předložení klubové karty členům:
  Klubu přátel výtvarného umění (KPVU), Klubu diváků divadla Minor, Uměleckého klubu Ars Auro Prior, Spolku Skutek; po předložení karty předplatitele předplatitelům časopisů: Art & Antiques a Dějiny a současnost a také zaměstnancům Městské policie Praha.