František Bílek: Cesta

Kurátorka: Hana Larvová

Ideově sochařský projekt Cesta, ve kterém mladý umělec František Bílek (1872–1941) reagoval na inspiraci a zkušenosti ze svého studijního pobytu v Paříži z počátku devadesátých let patří, vedle tématu Krista, k nejzajímavějším konceptům jeho rané mystické tvorby.

František Bílek, Tanec kolem zlatého telete (z cyklu Cesta), 1903, pálená hlína, Galerie hlavního města Prahy

Názorně odráží Bílkovu osobitou interpretací křesťanství, která nám otevírá složitý prostor úvah o smyslu lidské existence a její sounáležitosti s věčným koloběhem universa. Inspiraci esoterickou a tehdy populární filozofií Édouarda Schurého (Velcí zasvěcenci / Les Grands Initiés) převedl Bílek do vlastní monumentální epopeje pozemské duchovní pouti lidstva dějinami za spásou. Začíná prvotním pádem na zem, od Povětroně, Adama a Evy až k tajemným zasvěcencům a prvním učedníkům Krista. Z celého cyklu Bílek zrealizoval pouze sochu Mojžíše (1905) a o mnoho let později sousoší Adama a Evy (1921). Některé z dalších zůstaly pouze v sochařských skicách, největší z nich jsou Povětroň (1903) a Tanec kolem zlatého telete (1903). Cesta vyšla ještě jako soubor grafik v roce 1909 a spolu se Stavbou budoucího chrámu v nás, publikovanou o rok dříve, je Bílkovým nejdůležitějším knižním projektem tohoto období.

V objektu je dále zpřístupněna stálá expozice představující to nejdůležitější z díla Františka Bílka, na ni navazuje stálá expozice v Chýnově.

Info

František Bílek: Cesta

od: 2. 7. 2024
do: 1. 6. 2026

Kurátorka: Hana Larvová
Architekt: Tomáš Svoboda

Adresa
Bílkova vila
Mickiewiczova 233/1
160 00 Praha 6
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Maximální kapacita budovy je omezena na 15 návštěvníků (s výjimkou školních a jiných organizovaných skupin – po předchozí domluvě až 30 osob). Organizovaným skupinám nad 5 osob doporučujeme předchozí rezervaci na emailové adrese vzdelavani@ghmp.cz.

Vstupné

150 Kč plné / dospělí
60 Kč snížené / děti od 10 let, studenti
20 Kč / senioři 65+, školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
250 Kč rodinné / 2 dospělí + 1–4 děti do 15 let
Zdarma držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P

Speciální vstupné a zvláštní slevy

Zdarma držitelé karty GHMP Member / Member Plus / Patron

Pokladna T (+420) 233 323 631

Maximální kapacita budovy je omezena na 15 návštěvníků.