Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

Kurátorky: Hana Buddeus, Katarína Mašterová

Josef Sudek (1896–1976) zasvětil významnou část své profesionální kariéry fotografování uměleckých děl – obrazů, soch, grafik, architektury, užitého umění, ale i výstav či ateliérů umělců. Znovuobjevení této obsáhlé, a přitom téměř neznámé části jeho díla je výsledkem pětiletého výzkumného projektu Ústavu dějin umění AV ČR, jehož iniciátorem byl prof. Vojtěch Lahoda (1955–2019).

Josef Sudek, [Mistr Oplakávání ze Zvíkova (?), Světice z Homol, 1510–1515], asi 1935. Ústav dějin umění AV ČR
Josef Sudek, [Mistr Oplakávání ze Zvíkova (?), Světice z Homol, 1510–1515], asi 1935. Ústav dějin umění AV ČR

Výstava se specificky zaměřuje na sochy, které patřily k Sudkovým oblíbeným fotografickým námětům, jimž se věnoval v průběhu celé své kariéry od dvacátých do sedmdesátých let 20. století. Gotickým madonám a světicím s oblibou říkal „fešandy“ a sochy obecně rád fotografoval nejen na zakázku, ale i „pro sebe“. Vedle ikonických fotografií z chrámu sv. Víta nebo ze „Zahrádky paní sochařové“ (sochařky Hany Wichterlové) výstava ukazuje snímky fotografované pro sochaře, umělecké spolky či nakladatele, a to nejen jako originální fotografie či negativy, ale i v podobě dobových reprodukcí v knihách a časopisech. Vystavená díla tak zpřítomňují napětí mezi fotografií jako originálním artefaktem a jako reprodukcí, mezi potenciálem média přiblížit umění masám a fotografií jako autorským uměleckým dílem. Jednou fotografií jsou ve výstavě zastoupeni také Sudkovi současníci-fotografové, Drahomír J. Růžička, Jaromír Funke, Jan Štenc, František Illek a Alexandr Paul, Josef Ehm a Tibor Honty. K rozvinutí dialogu se Sudkovým dílem z perspektivy současného umění kurátorky pozvali Alexandru Vajd, Jiřího Thýna a Hynka Alta. K výstavě vychází velkoryse pojatá odborná kniha s bohatým obrazovým doprovodem.

Výstava je pořádána ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. a s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Josef Sudek, Procházka v Lapidariu, 1955. Moravská galerie v Brně, inv. č. MG 8541. © Josef Sudek, dědicové. Repro © MG
Josef Sudek, Procházka v Lapidariu, 1955. Moravská galerie v Brně, inv. č. MG 8541. © Josef Sudek, dědicové. Repro © MG
Josef Sudek, [Madona z Kamenného Újezda, kol. 1430], asi 1935, soukromá sbírka akad. arch. Josefa Wagnera ml.
Josef Sudek, [Madona z Kamenného Újezda, kol. 1430], asi 1935, soukromá sbírka akad. arch. Josefa Wagnera ml.
Josef Sudek, [František Tröster–žáci, Reklamní kovová figura, asi 1935], 1935. Ústav dějin umění AV ČR
Josef Sudek, [František Tröster–žáci, Reklamní kovová figura, asi 1935], 1935. Ústav dějin umění AV ČR
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy, Dům fotografie, 2020. Foto Tomáš Souček

Info

Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

od: 23. 6. 2020
do: 28. 9. 2020

Kurátorky: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
Grafické řešení: Martin Groch a studio Tim+Tim
Architektonické řešení: Zbyněk Baladrán

Ve spolupráci s

tisková zpráva

Adresa
Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18 h
čt 10–20 h

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

Vstupné

plné 120 Kč
snížené 60 Kč

Bookshop