Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Kurátorka: Mahulena Nešlehová

Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (*1932), spoluzakladatele legendární skupiny Šmidrové (1957), nazvaná Bedřich Dlouhý: Moje gusto, představí poprvé v retrospektivně zaměřeném rozsahu umělcovo dílo od roku 1956 do současnosti. Je koncipována tematicky, a to se záměrem ukázat hloubku Dlouhého tvůrčí imaginace, originalitu jeho netradičních přístupů, metod a experimentací překračujících dobové pojetí obrazu. Prostřednictvím vybraných děl, z nichž mnohá patří k neznámým a dosud nevystaveným, výstava uchopuje myšlenkovou bohatost umělcovy tvorby a alespoň ve zkratce nastiňuje její vývoj. Pronikáme do umělcovy stále živé šmidrovské „dada“ strategie balancující na hraně vážného, nevážného a absurdního; seznamujeme se s bravurností jeho malířského podání, s ironickou reflexí pop-artu a fotorealismu i s humornými parafrázemi starých mistrů; poznáváme nápaditost a neobyčejnou invenčnost v uplatnění asambláže a koláže, jež v jeho tvorbě dominují. Skýtají umělci svobodu vyjádření, uplatnění imaginaci provokujícího principu náhody i prostor pro rozvíjení jeho smyslu pro humor, ironii a mystifikaci. V tomto ohledu je Dlouhého šmidrovská míza neobyčejně aktivní, což dokládá i film režiséra Aleše Kisila z roku 1999, realizovaný pro Českou televizi v rámci projektu Ateliéry, který je nedílnou součástí koncepce výstavy.

Retrospektivu doprovází obrazově bohatý katalog v grafické úpravě Zdeňka Zieglera.

Bedřich Dlouhý, Autoportrét III, 2008, soukromá sbírka
Bedřich Dlouhý, Autoportrét III, 2008, soukromá sbírka
Bedřich Dlouhý, Krajkář, 1986. Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha. Foto Oto Palán
Bedřich Dlouhý, Krajkář, 1986. Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha. Foto Oto Palán
pohled do výstavy Bedřich Dlouhý: Moje gusto, Městská knihovna, 2. patro, 2019. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Bedřich Dlouhý: Moje gusto, Městská knihovna, 2. patro, 2019. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Bedřich Dlouhý: Moje gusto, Městská knihovna, 2. patro, 2019. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Bedřich Dlouhý: Moje gusto, Městská knihovna, 2. patro, 2019. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Bedřich Dlouhý: Moje gusto, Městská knihovna, 2. patro, 2019. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Bedřich Dlouhý: Moje gusto, Městská knihovna, 2. patro, 2019. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Bedřich Dlouhý: Moje gusto, Městská knihovna, 2. patro, 2019. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Bedřich Dlouhý: Moje gusto, Městská knihovna, 2. patro, 2019. Foto Tomáš Souček