Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Autor: Mahulena Nešlehová

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském paláci
knihkupectví v Domě fotografie
Městská knihovna

Cena: 720 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2019
Počet stran: 137
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-155-1
Překlady do angličtiny: Adrian Dean
Předtisková úprava fotografií: Jan Bouček
Redakce textů: Pavlína Klazarová
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler

Katalog výstavy Bedřich Dlouhý: Moje gusto vychází v grafické úpravě Zdeňka Zieglera v české a anglické verzi. Obsahuje text autorky výstavy Mahuleny Nešlehové nazvaný „Bezvýhradná svoboda tvorby“, který pojednává o vystavených dílech a zároveň ve zkratce uchopuje vývoj umělcovy tvorby od počátku jeho tvůrčích aktivit ve skupině Šmidrové až do současnosti. Studii provází bohatý výběr snímků přítomných prací: grafik, obrazů, objektů a asambláží. Navazuje na ni Dlouhého trefný „Příspěvek do diskuse“, který přednesl na sympoziu „Podoba a smysl malby v současném umění“ uspořádaném v roce 1994 Akademií výtvarných umění. Katalog obohacuje přehled životopisných údajů umělce provázaný výběrem jeho osobních fotografií, záběrů z výstav a ze šmidřích aktivit i z několika dada akcí Palety vlasti, jejímž byl Dlouhý prvním prezidentem. Katalog zahrnuje 140 stran a 110 barevných a černobílých reprodukcí.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji