Online talk: Barbora Kundračíková hovoří o díle Bedřicha Dlouhého vol 2

Online přednáška Barbory Kundračíkové, kurátorky Muzea umění Olomouc a specialistky na dílo Bedřicha Dlouhého, vznikla jako program doplňující výstavu Bedřich Dlouhý: Moje gusto, která proběhla v prostorách Galerie hlavního města Prahy v druhém patře Městské knihovny v období od 1. 11. 2019 do 29. 3. 2020.

Komentář Barbory Kudračíkové nabízí odborný i osobní pohled na tvorbu Bedřicha Dlouhého.

Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (*1932), spoluzakladatele legendární skupiny Šmidrové (1957), nazvaná Bedřich Dlouhý: Moje gusto, představila poprvé v retrospektivně zaměřeném rozsahu umělcovo dílo od roku 1956 do současnosti. Koncipována byla tematicky, a to se záměrem ukázat hloubku Dlouhého tvůrčí imaginace, originalitu jeho netradičních přístupů, metod a experimentací překračujících dobové pojetí obrazu. Prostřednictvím vybraných děl, z nichž mnohá patří k neznámým a dosud nevystaveným, výstava uchopila myšlenkovou bohatost umělcovy tvorby a alespoň ve zkratce nastínila její vývoj. Výstava nabídla průnik do umělcovy stále živé šmidrovské „dada“ strategie balancující na hraně vážného, nevážného a absurdního; seznámila nás s bravurností jeho malířského podání, s ironickou reflexí pop-artu a fotorealismu i s humornými parafrázemi starých mistrů; poznáváme nápaditost a neobyčejnou invenčnost v uplatnění asambláže a koláže, jež v jeho tvorbě dominují. Skýtají umělci svobodu vyjádření, uplatnění imaginaci provokujícího principu náhody i prostor pro rozvíjení jeho smyslu pro humor, ironii a mystifikaci. V tomto ohledu je Dlouhého šmidrovská míza neobyčejně aktivní, což dokládá i film režiséra Aleše Kisila z roku 1999, realizovaný pro Českou televizi v rámci projektu Ateliéry, který byl nedílnou součástí koncepce výstavy.

Retrospektivu doprovodil obrazově bohatý katalog v grafické úpravě Zdeňka Zieglera.