Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení Galerie zajišťuje řízení finančních prostředků v organizaci, určuje zásady finanční, ekonomické a daňové politiky, stanovuje dílčí rozpočty a sleduje jejich dodržování. Vedení oddělení také odpovídá za správnost účetnictví a výkaznictví dle platných předpisů, za bezchybné vykazování majetku a jeho odpisů a za sestavování rozborů hospodaření, které vyhodnocuje a následně navrhuje možná řešení.

Našim posláním je nastavit a sledovat vyrovnané hospodaření GHMP, zajistit plynulý oběh účetních dokladů a náležitě zpracovat účetní závěrky.

Nedílnou součástí ekonomického oddělení je úsek personální a mzdová účtárna, které se podílejí na utváření personálního obsazení Galerie. Oddělení se stará o potřeby našich zaměstnanců, sleduje dodržování podmínek bezpečnosti práce a zajišťuje potřebná školení včetně lékařských prohlídek.

Náš tým

 

Vedoucí ekonomického oddělení – Eva Koláčková, T (+420) 725 123 760

 

Finanční účtárna – pevná linka T (+420) 233 344 923, adresa Revoluční 5, 110 00 Praha 1

Denisa Picková – hlavní účetní, T (+420) 722 077 331

Martina Valtová – asistentka, T (+420) 702 212 721

Dana Kostová – referent majetkové správy, T (+420) 725 491 135

 

Úsek personální a mzdová účtárna – pevná linka T (+420) 224 827 116, adresa Týnská 8, 110 00 Praha 1

Ivana Marchalová – personalistka, T (+420) 725 859 287

Martina Stehlíková – mzdová účetní, T (+420) 775 865 225