Ing. Eva Koláčková

náměstkyně

T (+420) 725 123 760
E eva.kolackova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1

Eva Koláčková pracuje v GHMP od roku 2009. Před nástupem působila jeden rok v externí účetní firmě, kde Galerii hlavního města Prahy účtovala. Po nástupu do organizace prošla všemi pozicemi finanční účtárny a od roku 2010 zastává vedoucí postavení. Podle zákona o finanční kontrole zajišťuje funkci správce rozpočtu.

Jejím hlavním posláním je sestavování vyrovnaného rozpočtu, jeho sledování a operativní řízení v rámci finanční politiky instituce.