Tvořivý týden v GHMP: 7 dní – 7 objektů – 7 workshopů – 7 témat

budovy a expozice GHMP

Vstupné

50 Kč
pro držitele karet GHMP Member / Member Plus / Patron vstup zdarma

Související výstavy
Bílkova vila – dlouhodobá expozice
Group Therapy
Nové realismy
David Böhm – Jiří Franta
Album zpomalených obrazů
František Bílek v Chýnově

Kontakty
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V týdnu 8.–14. července 2024 (13–18 h) můžete navštívit všechny objekty a expozice GHMP a zúčastnit se workshopů reagujících na aktuální výstavy, stálé expozice, veřejnou plastiku nebo objekty Galerie hlavního města Prahy.

po 8. 7. 2024, 13–18 h
Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Sochy Karlova mostu (soubor veřejné plastiky GHMP)

Workshop bude inspirován nedalekým Karlovým mostem a jeho sochami, které jsou ve správě GHMP. Součástí workshopu bude dokreslování reprodukcí soch (změny kontextů a prostředí, doplnění atributů současné doby, hledání paralel k současné době, hry s detaily). Druhou částí bude focení tzv. „živých soch“ (návštěvníci se budou snažit napodobit sochy z Karlova mostu a stylizovat se do nich). Ty pomocí tzv. „klíčovacího pozadí“ umístíme do fotografií přímo na jejich původní místo. K dispozici budou také edukační listy na téma Karlův most (v češtině a ukrajinštině), které slouží jako průvodce po mostě pro rodiny s dětmi.

út 9. 7. 2024, 13–18 h
Bílkova vila
Ateliér Františka Bílka

Během workshopu se budeme inspirovat dílem umělce Františka Bílka (1872–1941) – sochaře, grafika, ilustrátora, autora užitého umění a částečně i architekta, který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu. Prostřednictvím kresby a koláží uplatníme symboly a přírodní motivy, objevující se v jeho tvorbě v kombinaci s jeho originálním ztvárněním písma s přesahem do výtvarného experimentu. V rámci workshopu se účastníci mj. seznámí s unikátním prostředím Bílkovy vily na Hradčanech a expozicí věnovanou dílu tohoto vizionáře, mystika, ezoterika, náboženského myslitele a především umělce.

st 10. 7. 2024, 13–18 h
Dům U Kamenného zvonu
Group Therapy / Collections in Dialogue

V rámci výtvarného workshopu se budeme formálně i obsahově inspirovat výstavou s názvem Group Therapy, která představuje zahraniční i české umělce z období od devadesátých let až do současnosti. Zdrojem inspirace se stanou vystavená díla a prostřednictvím přímé interakce s nimi a jejich následné interpretace, konfrontace a diskuze se budeme zabývat konkrétněji jejich formou i obsahovým sdělením. Důležitými tématy budou demokracie, rovnoprávnost, svoboda, identita, duševní zdraví, individualismus, kolektivismus, historie, paměť, budoucí perspektivy a další. V rámci tvorby uplatníme kromě tradičních i netradičních technik, postupů a metod z oblasti kresby, malby, fotografie, prostorové tvorby, konceptuální a intermediální tvorby (např. koláž, fotokoláž, asambláž a mnoho dalších) i širokou škálu experimentálních přístupů, včetně využití nových technologií (digitální kresba, fotomontáž) i audiovizuálních nástrojů.

čt 11. 7. 2024, 13–18 h
Městská knihovna
Nové realismy / Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945

Během workshopu zprostředkujeme návštěvníkům interaktivní a kreativní formou výstavu, která představuje moderní realistické přístupy ve výtvarném umění a fotografii v letech 1918–1945. Vysvětlíme si, co znamená pojem nové realismy i jaké oblasti tvorby pod něj spadají. Zdrojem inspirace se nám stanou vystavená díla umělců a umělkyň. Jedním z jejich hlavních cílů bylo zachycování tehdejšího moderního života a jeho proměn v souvislosti s rozvojem technologií, ženské emancipace, možností cestování, komunikace, zábavy. V rámci výtvarných reakcí uplatníme kromě tradičních technik, jako je kresba a malba portrétu či zátiší, také prostorovou tvorbu, i širokou škálu experimentálních přístupů a kombinovaných technik. V rámci využití nových médií si vyzkoušíme digitální kresbu a malbu či rozličné manipulace s obrazem a fotografiemi v grafických programech na iPadech.

pá 12. 7. 2024, 13–18 h
Dům fotografie
David Böhm – Jiří Franta / Fabulant

V rámci výtvarného workshopu bude návštěvníkům zprostředkována interaktivní formou výstava Jiřího Franty a Davida Böhma. V rámci výtvarných reakcí budou uplatněny experimentální přístupy a hry s technikami kresby, malby a koláže i jejich přesahy. Návštěvníci budou vytvářet abstrahované kompozice kombinováním fragmentů nejen kresby a malby, ale také textu, který bude hrát v obraze rovněž významnou roli. Bude se pracovat s černobílou a barevnou fotografií, využity budou principy vrstvení a prolínání. V rámci zapojení nových médií si účastníci workshopů vyzkouší tvorbu digitálních koláží v kreativních grafických programech na iPadech. Workshopy budou rozvíjet vizuální, informační a mediální gramotnost a podporovat kreativní a kritické myšlení.

so 13. 7. 2024, 13–18 h
Zámek Troja, Eko-ateliér v oranžérii
Album zpomalených obrazů / Skladby a výtvarná díla z cyklu Nejisté situace

Workshop bude realizován na principu otevřeného ateliéru, zaměřeného na vztah mezi vizuálním a akustickým uměním. Návštěvníci budou moci tvořit na několika kreativních stanovištích, které budou formálně i obsahově inspirovány aktuální výstavou. Během workshopu bude možnost vytvořit si prostřednictvím různých výtvarných, experimentálních a kombinovaných technik (animace, malby, kresby, koláže, frotáže a otisků) vlastní výtvarnou partituru, kterou bude možné na místě živě ozvučit pomocí připravených snímačů zvuků, sampleru či reálných nástrojů. K ozvučení budeme využívat zvuky přírodních i industriálních objektů a materiálů. K dispozici bude i projekce již vytvořené animace, vhodná k momentálnímu zvučení.

ne 14. 7. 2024, 13–18 h
Dům Františka Bílka v Chýnově
dlouhodobá expozice

Během workshopu budeme reagovat na unikátní objekt Bílkova domu v Chýnově (tzv. Chaloupky). Budeme kresebně zachycovat sochy a jejich detaily, které byly pro Bílka důležité (ruce, oči, výrazy v tvářích a drapérie). Budeme navrhovat dekory keramických váz po vzoru autora. Vyzkoušíme si i návrhy soch, inspirované různými tvary stromů, a realizaci tzv. „živých soch“. Zapojovat do tvorby budeme i osobité písmo Františka Bílka (1872–1941), který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu.

 

Výtvarný materiál bude k dispozici na místě. Přijít a odejít lze kdykoliv mezi 13 a 18 hodinou. Workshopy na sebe nenavazují – záleží jen na vás, kolik jich navštívíte. Rezervace není nutná.

Více informací o jednotlivých budovách a výstavách a zaměření workshopů naleznete mj. v tiskových zprávách k výstavám (anotace na konci), nebo kontaktujte Edukační oddělení vzdelavani@ghmp.cz nebo edukace@ghmp.cz.

Akce budou realizovat edukátorky Galerie hlavního města Prahy.