Sobotní výtvarný workshop: Fotografické stylizace II / k výstavě Frida Kahlo – Fotografie

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Frida Kahlo – Fotografie

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během edukačních programů se seznámíme s osobností a dílem mexické malířky Fridy Kahlo. Prostřednictvím interaktivní prohlídky výstavy si přiblížíme umělecké zázemí autorky, její rodnou zemi a charakteristiku celé éry, ve které působila. Důraz bude kladen především na její silný vztah k fotografii. Otec i dědeček Fridy Kahlo byli profesionálními fotografy a ona sama užívala fotografie různými způsoby – např. jako důležitou inspiraci pro svoje malířské dílo, z fotografií vystřihovala detaily, psala do nich různé dedikace a zasahovala do nich, jako by to byly malby. Během výtvarných workshopů budeme pracovat s možnostmi digitální fotografie a nových médií.  Budeme realizovat vlastní fotografické stylizace inspirované fotografiemi prezentovanými na výstavě a během jejich tvorby uplatníme i stylové kostýmy a dekorace. Vzniklé fotografie následně pomocí techniky digitálního klíčování vizuálně prolneme s detaily z obrazů Fridy Kahlo. Technikou malby budeme vytvářet i vlastní reálné fotografické pozadí a prostředí pro naše fotografické stylizace. Dále budeme vytvářet koláže, kombinující fotografie s kresbou a malbou. Jeden workshop bude zaměřen i na tvorbu tradičních mexických masek ve stylu Día de Muertos (Den mrtvých) ve spolupráci s profesionální filmovou a divadelní maskérkou a výtvarnicí Danou Goldovou. Tyto workshopy budou doplněny také o typické techniky a specifické postupy ve spolupráci s mexickou komunitou a umělci, kteří žijí a tvoří v Praze s podporou Poradny pro integraci, Integračního centra Praha a Oddělení národnostních menšin a cizinců Magistrátu hl. m. Prahy. Ve spolupráci s nimi se budou konat i další speciální edukační aktivity a mimořádné doprovodné akce pro rodiny s dětmi i veřejnost (divadlo, film, oltář apod.)