Ivan Meštrović (1883–1962) / Sochař a světoobčan – tematická prohlídka pro školy

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

zastávka MHD Staroměstská 

Související výstavy
Ivan Meštrović (1883–1962)

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

V rámci edukačních aktivit se budeme formálně a obsahově inspirovat tvorbou, stylem a rukopisem autora – především prvky stylu art deco, figurálními motivy i náměty. Stěžejní workshopy se budou týkat práce s keramickou hlínou a s dalšími sochařskými materiály. Přiblížíme si teorii i praxi sochařské práce, vysvětlíme si tradiční postupy a metody. V souvislosti s videem prezentovaným na výstavě se zaměříme především na princip odlévání a tvorby formy a odlitků – celý postup si vysvětlíme a budeme demonstrovat na ukázkách a modelech. Budeme také navrhovat drobné objekty inspirované tvorbou autora, které pak pomocí zapojení nových médií a promítání dataprojektorem i prostřednictvím hry s měřítkem umístíme virtuálně do veřejného prostoru. Některé vybrané modely soch z keramické hlíny vypálíme a stanou se trvalou součástí našich haptických edukačních aktivit pro nevidomé návštěvníky, k některým z nich vytvoříme i formy. Návrhy na objekty do veřejného prostoru budeme zakreslovat i do reprodukcí fotografií metropolí, které sochař procestoval. Jedním z hlavních podnětů bude i kosmopolitismus, související s rozsáhlými zahraničními a cestovatelskými zkušenostmi autora. Pokusíme se například společně postupně vytvářet fiktivní kreativní obří velkoformátovou mapu – experimentální koláž z jeho cest. Zrealizujeme také tzv. „živé sochy“ – návštěvníci se budou stylizovat do kompozic jeho sochařských děl a vytvářet i jejich různé variace a parafráze, důraz bude kladen především na expresi gest. Zabývat se budeme i drapérií – živé sochy obohatíme o kompoziční a prostorové experimenty s reflexní fólií. Využijeme i obří papíry a pokusíme se obkreslovat siluety těl účastníků workshopu v různých pozicích a vrstvit je přes sebe. Výsledky se všemi proměnami, fázemi a verzemi budou zajímavě zdokumentovány. Bude možné dokreslovat reprodukce fotografií jednotlivých soch, zasazovat je do nových kontextů, posouvat je do současné doby, hledat paralely k aktuálním situacím z politického a společenského života, doplňovat k nim nejrůznější atributy příznačné pro současnost. Formou koláží a fotomontáží z těchto reprodukcí budeme propojovat postavy a prolínat náměty, spojovat zdánlivě nespojitelné motivy. Zaměříme se ale i na studijní kresby zajímavých a zvětšených detailů soch, které se v některých případech budou blížit až abstrakci. Zapojíme i mobilní aplikace a jejich pomocí nafocené fragmenty soch nejrůzněji barevně a tvarově proměňovat.