Filosofie pro děti / workshop

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

50 Kč / vstupenky přes GoOut

Omezená kapacita: 15 dětí

Související výstavy
Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Filosofický workshop pro děti ve věkové kategorii 8–15 let zdůrazňuje dovednost reflexe a interpretace uměleckého díla prostřednictvím filozofického dialogu.

Filosofie pro děti se zaměřuje na kritické myšlení, kreativní myšlení, společné zkoumání. Jedná se o proces, kdy účastníci směřují vpřed k nalezení odpovědí. Výsledkem toho je zlepšení kognitivních schopností dětí, rozvinutí emoční inteligence, umění naslouchat druhému, formulování otázek, argumentační schopnosti a rozvoj abstraktního myšlení.

Filozofie pro děti se během padesáti let své existence stala globálním, interdisciplinárním hnutím, které zahrnuje inovace ve vzdělávacích kurikulech,  pedagogice, teorii vzdělávání,  morální, sociální a politické filozofii i literární teorii. Dokonce dalo vzniknout novémů akademickému oboru: filozofii dětství.

V 60. letech minulého století se pokusil Matthew Lipman o návrat filozofie do běžného života v podobě Filozofie pro děti. Jako vysokoškolský profesor byl nemile překvapen chabou úrovní logického myšlení u svých studentů a to bylo pro něho jedním z impulsů pro filozofování s dětmi již od útlého věku. Karl Jaspers je považován také za průkopníka tohoto hnutí, avšak pragmatické zaměření Lipmana způsobilo, že můžeme sledovat již třetí generaci jeho pokračovatelů.