Centrum Františka Bílka

Po rekonstrukci Bílkovy vily bylo v roce 2010 otevřeno v suterénu Bílkovo studijní a dokumentační centrum pro odbornou veřejnost. Centrum, vedené odbornou kurátorkou, se zaměřuje na shromažďování a odborné zpracování materiálů o díle Františka Bílka, týkajících se nejen jeho volné tvorby, ale i dalších aktivit, včetně jeho dvou architektonických realizací – pražské Bílkovy vily a domu s ateliérem v Chýnově u Tábora. Základem činnosti centra je sbírka Františka Bílka v Galerii hlavního města Prahy, která vlastní převážnou část umělcovy pozůstalosti.

Centrum se podílí na její propagaci, na přípravě a realizaci přednášek, besed a dalších akcí, které galerie organizuje pro veřejnost. Součástí centra je archiv Františka Bílka. Archivní fond, obsahující obsáhlý oddíl písemných dokumentů a oddíl fotografií, prošel v minulých letech náročnou konzervací v Národním archivu, kde byl po povodních v roce 2002 až do současné doby deponován. Fond je nyní uložen v Bílkově vile, kde nabízí zájemcům z řad badatelů úctyhodný počet unikátních a zajímavých dokumentů, vztahujících se k umělcovu dílu i jeho životu.

 

Rodinný archiv Františka Bílka, který je uložen v GHMP, byl aktuálně zařazen do celostátní evidence Národního archivního dědictví pod správu Státního oblastního archivu v Praze.

Inventář v digitální podobě je umístěn v odkazech Bílkovi a Nečasovi: Rodinný archiv
Obsah, Úvod, Text inventáře
Bílkovi a Nečasovi: Soupis

Edukační a doprovodné programy naleznete zde.

interiér Bílkovy vily, dobové foto
interiér Bílkovy vily, dobové foto