WAS IST KUNST? Dragoljub Raša Todosijević

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Domě fotografie
eshop

Cena: 440 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2023
Počet stran: 72
Rozměr: 210 × 310 mm
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-192-6

Editoři: Jakub Král, Matěj Smrkovský
Text: Jakub Král
Fotografie: Adriana Vančová
Překlad do angličtiny: Tomáš Míka, Bernadette Higgins
Redakce českých textů: Ondřej Krochmalný
Grafické řešení: Studio Zdaar (David Šrot a Kryštof Novák)
Produkce: Katarína Valentová
Tisk: Indigoprint

Katalog navazuje na výstavu Raši Todosijeviće v nejširší možné míře jejího zpřítomnění a zároveň respektování povahy autorova díla. Stejně jako je jeho dílo velmi široké co do užitých témat a příslušejících médií, také kniha je odrazem autorských strategií akcentovaných ve výstavě. Ani výstava samotná totiž nebyla retrospektivní přehlídkou, ale daleko spíše aktualizací a zhmotněním témat, kterými se autor od konce šedesátých let až do současnosti zabýval. Rytmus jak výstavy, tak katalogu nepodléhá podléhat přísné logice datací a vročení, ale daleko spíše představuje druhotné autorské a kurátorské vyprávění o díle a umění, na jejichž podstatu se Todosijević sám sebe už více než půlstoletí neustále doslovně táže.

Raša Todosijević (* 1945) je Srbský umělec patřící do první generace neoavantgardních autorů tzv. nové umělecké praxe, která se začala rozvíjet v poměrně liberálním prostředí bývalé Jugoslávie na počátku sedmdesátých let 20. století. Společně s Marinou Abramović, celosvětově respektovanou umělkyní vycházející stejně jako Todosijević z bělehradské umělecké scény druhé poloviny dvacátého století, patří k nejvýraznějším umělcům bývalé Jugoslávie a dnešního Srbska.

#Publikace  #Tištěná v prodeji