Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem

Autor: Martina Pachmanová, Michala Frank Barnová

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském paláci
eshop

Cena: 890 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP, Arbor vitea a Moravská galerie v Brně
Rok vydání: 2013
Vydání: 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978 80-7467-044-2 (Nakladatelství Arbor vitae), 987-80-7027-267-1 (Moravská galerie v Brně), 878-80-7010-997-7 (Galerie hlavního města Prahy)
Koncepce a úvodní text: Martina Pachmanová, Michala Frank Barnová
Překlad: Irma Charvátová, Tony Long, Bernd Magar
Redakce: Marie Bergmanová
Grafická úprava, sazba a zlom: Luboš Drtina

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem konané v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně od 22. 11. 2013 do 23. 2. 2014, a stejnojmenné výstavy v Galerii hlavního města Prahy, konané v Domě U Zlatého prstenu od 28. 5. do 14. 9. 2014

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji