Edukační videa → Alena Kučerová

Jazyk: česky

GHMP připravila pro rodiny s dětmi, žáky, studenty a pedagogy i pro ostatní věkové kategorie nový cyklus edukačních videí – vzdělávacích tutoriálů. Jde o návody ve stylu „krok za krokem“ k zajímavým výtvarným úkolům a workshopům, které jsou inspirovány především vybranými díly ze sbírek GHMP, dále stálými expozicemi, dlouhodobými výstavami, objekty a souborem veřejné plastiky GHMP. Prostřednictvím těchto videí se mohou zájemci seznámit blíže se sbírkami GHMP, naučit se nové výtvarné techniky, postupy a metody. Tutoriály jsou koncipovány ve 3 liniích na základě inspiračních podnětů a východisek: výrazní autoři a jejich rukopis a styl, výtvarné náměty, teorie výtvarné tvorby (teorie barev, výrazové prostředky apod.). Tato videa mohou efektivně podpořit a obohatit distanční i klasickou výuku nebo zpestřit dětem volný čas.

Alena Kučerová – edukační tutoriál 
inspirace díly ze sbírek GHMP

Edukační video vysvětluje podstatu tvorby významné české grafičky Aleny Kučerové a přibližuje její rukopis a styl. Seznamuje s její typickou grafickou technikou, která vzniká otiskem perforovaných kovových matric. Pro zájemce je zde návod k vlastní tvorbě inspirovaný touto metodou. Vše lze snadno realizovat doma se snadno dostupnými materiály a pomůckami. Jako příklady této techniky jsou využita díla A. Kučerové ze sbírek GHMP, která jsou reprezentativním vzorkem a autentickou sondou do jejího díla.

Video zde

#Edukační a metodické materiály  #Zdarma k zobrazení